HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014
Ngày 10 tháng 9 năm 2013. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ  ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014
Theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013 và Bãi bỏ các Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010, Thông tư số 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005, Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/08/201, Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012; Mục 2 Chương II, Chương III Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010, Điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; quy định về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009; Điều 12 Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.. Để quý cơ quan HẢI QUAN và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được các tài liệu nói trên. NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách:
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ
ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
(ÁP DỤNG TỪ 01-11-2013)
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng cần biết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ hai. Kỹ năng về thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, thủ tục hải quan điện tử;
Phần thứ ba. Các quy trình nghiệp vụ hải quan;
Phần thứ tư. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực trong các cơ quan, đơn vị HCSN và Doanh nghiệp


Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực trong các cơ quan, đơn vị HCSN và Doanh nghiệp

Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đây là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính, qua đó tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân. Để giúp cho việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, ngày 19/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Thời gian gần đây, Nhà nước ta cũng đã ban hành một số văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể như: Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24-09-2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24-09-2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16-09-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;…

Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực trong các cơ quan, đơn vị HCSN và Doanh nghiệp

Nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ ngành cập nhập, tra cứu kịp thời những quy định mới nhất của nhà nước về nguyên tắc, hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể như lao động, bảo hiểm, kế toán, thống kê, an toàn thực phẩm,…Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:

“TRA CỨU NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM

TRONG TỪNG LĨNH VỰC ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc, hình thức, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;

Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã;

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thống kê;

Phần thứ bảy. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Phần thứ tám. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;

Phần thứ chín. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Phần thứ mười. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Phần thứ mười một. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số;

Phần thứ mười hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

Phần thứ mười ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;

Phần thứ mười bốn. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;

Phần thứ mười lăm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả;

Phần thứ mười sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG VỀ QUAN HỆ GIAO TIẾP, QUY TẮC ỨNG XỬ, XỬ LÝ CÔNG VIỆC


TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG VỀ QUAN HỆ GIAO TIẾP, QUY TẮC ỨNG XỬ, XỬ LÝ CÔNG VIỆC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Theo Người, mỗi cán bộ, công chức cần phải học tập, không ngừng rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân. Đặc biệt là trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, để đảm bảo một bộ máy lãnh đạo nhà nước thực sự hiện đại, hiệu quả, đáp ứng kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người dân thì quan hệ giao tiếp, quy tắc ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, công chức là một trong những vấn đề cần phải được quan tâm, chú trọng và đề cao.

TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG VỀ QUAN HỆ GIAO TIẾP, QUY TẮC ỨNG XỬ, XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Nhằm giúp lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức tìm hiểu những quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; giao tiếp và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân; nghi lễ đón tiếp khách của lãnh đạo nhà nước các cấp; chế độ chính sách dành cho cán bộ, công chức theo từng cấp bậc,… Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:
TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG VỀ QUAN HỆ GIAO TIẾP, QUY TẮC ỨNG XỬ, XỬ LÝ CÔNG VIỆC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. chiến dịch rải dioxin của Mỹ và lịch sử hình thành hội nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam;

Phần thứ hai. Những câu chuyện về nỗi đau da cam và tấm gương vượt khó tiêu biểu;

Phần thứ ba. Những bài phát biểu, thư ngỏ, lời kêu gọi dùng trong hoạt động của hội nạn nhân chất độc da cam;

Phần thứ tư. Tìm hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của hội;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ công tác dành riêng cho chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam;

Phần thứ sáu. Tiêu chí xác định nạn nhân chất độc da cam và những điều cần biết về phòng tránh bệnh dị tật;

Phần thứ bảy. Chế độ ưu đãi, hỗ trợ, trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc da cam;

Phần thứ tám. Hướng dẫn thủ tục hành chính và các mẫu đơn về thực hiện các chính sách ưu đãi đối với nạn nhân chất độc da cam;

Phần thứ chín. Những quy định mới về chế độ thù lao, trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi dành cho nạn nhân và cán bộ hội nạn nhân chất độc da cam;

Phần thứ mười. Chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển hoạt động của hội nạn nhân chất độc da cam.

Sách dày 400 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP

Trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, vấn đề giáo dục, đào tạo đội ngũ trí thức được xem là một trong những vấn đề cấp bách. Bởi đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Do đó, trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở. Cụ thể gồm một số văn bản như sau: Nghị định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 19-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10-09-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Giáo dục; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09-05-2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; …
Nhằm giúp Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật giáo dục; công tác tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà trường; chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học;….Nhà xuất bản Dân Trí xin giới thiệu cuốn sách:

 CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, THANH TRA, KIỂM TRA
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC CẤP
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật giáo dục, luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Phần thứ hai. Những quy định mới về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học; Phần thứ ba. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính trong các cơ sở giáo dục; Phần thứ tư. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản áp dụng trong các cơ sở giáo dục; Phần thứ năm. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay; Phần thứ sáu. Chương trình phối hợp hoạt động và chiến lược phát triển ngành giáo dục; Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về mức lương, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý và giáo viên; Phần thứ tám. Chế độ mới nhất về phụ cấp – trợ cấp dành cho giáo viên, cán bộ nhà trường và người học; Phần thứ chín. Quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, giảng viên; Phần thứ mười. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
Sách dày 460 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách giáo dục

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014


QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014

Ngày 10 tháng 9 năm 2013. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN - KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN - THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014
Theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013 và Bãi bỏ các Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010, Thông tư số 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005, Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/08/201, Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012; Mục 2 Chương II, Chương III Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010, Điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; quy định về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009; Điều 12 Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.. Để quý cơ quan HẢI QUAN và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được các tài liệu nói trên. NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách : “QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng cần biết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ hai. Kỹ năng về thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, thủ tục hải quan điện tử;
Phần thứ ba. Các quy trình nghiệp vụ hải quan;
Phaàn thöù tö: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014


LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và phòng chống mua bán người như: Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02-08-2013 Hướng dẫn thi hành quy định của bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04-07-2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06-6-2013 Hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11-01-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Thông tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25-06-2013 Quy định các biện pháp của bộ đội biên phòng và cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người
Nhà xuất bản LAO ĐỘNG cho xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2014 ”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Bộ Luật Tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phân thứ hai. Quy định trợ giúp hoạt động tố tụng;
Phần thứ ba. Luật Thi hành án hình sự & văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ tư. Luật Phòng, chống mua bán người & văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ năm. Cơ chế hỗ trợ cho công tác phòng, chống mua bán người;
Phần thứ sáu. Chế độ quản lý và sử dụng kinh phí trong hoạt động phòng, chống mua bán người.
Thông qua cuốn sách, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng có thể góp phần giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, vụ án về mua bán người, tránh được vi phạm pháp luật, bảo đảm được các quyền, lợi ích hợp pháp và quyền làm chủ của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.
Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

SÁCH DOANH NHÂN VÀ THIỀN


DOANH NHÂN VÀ THIỀN

Mọi người thường nói rằng “Thương trường là chiến trường”. Quả thật vậy, làm lãnh đạo là người đứng mũi chịu sào trước một tập thể phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Phát triển chiến lược kinh doanh, quan hệ với với bạn hàng, hay làm sao để cạnh tranh và xây dựng tốt thương hiệu của đơn vị mình trên thị trường,….những khối công việc như vậy khiến người doanh nhân thường gặp những căn bệnh như; stress, trầm cảm, suy nhược thần kinh, khô mắt, viêm đường hô hấp cấp…
Để cuộc sống người doanh nhân & các bạn đọc khác) không bị áp lực bủa vây, có sự bình an và thoải mái, sức khỏe dồi dào, tăng thêm trí lực sáng suốt.C?ng như kỷ niêm 9 năm ngày thành lập “NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2004-13-10-2013” nxb LAO ĐỘNG tổ chức biên soạn cuốn sách “DOANH NHÂN VÀ THIỀN”,
Tập ngồi thiền để tâm hồn thanh thản & tĩnh tâm hơn trong cuộc sống

Nhằm giúp doanh nhân cải thiện sức khỏe, mang lại sự bình an trong tâm, sự sáng suốt trong công việc.
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau đây:
Phần I – Doanh nhân và Thiền (giới thiệu những sự tốt đẹp về sức khỏe và tinh thần mà Thiền mang lại cho doanh nhân giúp doanh nhân bớt căng thẳng trong công việc )
Phần II – Tìm hiểu thêm về Thiền
Phần III- 101 Truyện Thiền
Phần IV – Cảm nghĩ về Thiền (giới thiệu cảm nghĩ của nhiều nhân vật khi họ đến với thiền, hành thiền và rồi nghĩ về thiền.)
Mỗi phần đều được khai thác về đề tài Thiền. Phần I, giới thiệu những sự tốt đẹp về sức khỏe và tinh thần mà Thiền mang lại cho doanh nhân. Bên cạnh đó còn giới thiệu những doanh nhân đã đến với thiền…Phần II, gồm các bài viết thêm về Thiền, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và biết rõ những lợi ích Thiền mang lại trong cuộc sống. Phần III, những câu chuyện của người xưa về Thiền, như một bài học hay, giúp hiểu biết thêm người xưa đến với Thiền thông qua sắc thái của truyện Thiền mang lại. Phần IV, giới thiệu cảm nghĩ của nhiều nhân vật khi họ đến với thiền, hành thiền và rồi nghĩ về thiền.
Để có được sức khỏe tốt và tâm trí an lành là một điều đáng qúy. Như Đức Phật nói: “Thể xác này ví như chiếc bè để chúng ta nương gá, tạm mượn để vượt qua sông sanh tử”. Nhưng với một thân thể yếu ớt, bệnh tật, trí tuệ sa sút thì mọi hoạt động của chúng ta sẽ không thể nào vững bước trên lộ trình bến bờ thành công và hạnh phúc, rất khó để giác ngộ và cống hiến cho xã hội nhân sinh.
Sách có độ dày 416 trang.Gía phát hành 325,000đ/1 cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách doanh nhân

HƯỚNG DẪN 168 ĐIỀU MỚI THEO THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN HÀNH 2014


HƯỚNG DẪN 168 ĐIỀU MỚI THEO THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN HÀNH 2014 -CHI TIẾT CHỨNG TỪ XNK & DANH MỤC BIỂU MẪU KÊ KHAI

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. NXB Tài chính cho ban hành tài liệu sách:

PHẦN A. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ ĐỔI MỚI THỦ TỤC XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 2014
PHẦN B. HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU & HỒ SƠ BIỂU MẪU HIỆN HÀNH
(Áp dụng kể từ 1.11.2013)
 Theo quy định mới, việc thực hiện tờ khai hải quan với hàng hóa nhập khẩu sẽ khó khăn hơn trước: Thông tư quy định 168 điều mới thay thế toàn bộ 166 điều cũ -Thay thế toàn bộ thủ tục Hải Quan trước đây và bất kỳ công ty xuất nhập khẩu nào cũng buộc phải làm theo các nguyên tắc và quy định mới này. Việc thực hiện quy các quy định của Thông tư 128 sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2013, thay thế các quy định của Thông tư 194/2010/TT-BTC đã ban hành vào năm 2010. – Tài liệu sách hướng dẫn kỹ từng chi tiết và cụ thể từng thủ tục trong kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.
 Tờ khai hải quan chỉ được đăng ký tại Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu, cảng đích hoặc nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu hoặc nơi hàng hóa được chuyển cửa khẩu đến.- Việc đăng ký tờ khai phải được thực hiện ngay sau khi người khai hải quan khai, nộp đủ hồ sơ hải quan. Ngoài ra, Thông tư 128 cũng có hướng dẫn cụ thể những trường hợp được xem là thanh toán qua ngân hàng để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. -Sửa đổi mới nới lỏng thủ tục hải quan -Áp dụng thống nhất quy định về thủ tục hải quan-Thông tư 128/2013/TT-BTC khi có hiệu lực sẽ sửa đổi và thay thế các quy định nằm rải rác trong 11 văn bản khác, giúp người thực hiện thủ tục hải quan có thể dễ dàng tra cứu và áp dụng các quy định của pháp luật một cách thống nhất.Các quy định tại thông tư 194/2010/TT-BTC cũng được thông tư này điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật quản lý thuế sửa đổi 2012, Nghị định 83/2013/NĐ-CP… và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế -Nới lỏng một số thủ tục -Thông tư bãi bỏ quy định lấy mẫu, lưu mẫu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ gia công,
 Tthông báo định mức đối với hàng SXXK cũng được sửa đổi -Bổ sung quy định cho điều chỉnh định mức sau khi XK sản phẩm, nhưng trước thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (khoản 4 điều 37). Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ việc nộp đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan hàng chuyển cửa khẩu (mẫu 22-ĐCCK/2010 trước đây)
 Hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với một số loại hình XNK (nhập SXXK, TNTX, DN chế xuất…) cũng được đơn giản Quy định chặt hơn trong công tác quản lý :
 Thông tư bổ sung các quy định về điều kiện thành lập và yêu cầu giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, kho bảo thuế.
 … và các thông tư nghị định mới khác.
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013. Giá Bìa: 350.000 đồng / quyển – Giá bán: 325.000

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

BIỂU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014


BIỂU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014, BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 được phát hành áp dụng từ năm 2014 (cập nhật từng năm) theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính về việc áp thuế suất thuế hàng hóa xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

EXPORT – IMPORT TARIFF AND VALUE ADDED TAX ON IMPORTS

 AHTN 2012 – MFN/WTO – ATIGA  – ACFTA – AKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT

107-193 – 161 – 162 – 163 – 20 – 21 – 44 – 45 – 06 – 65 – 131 – 3286

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2707, 2902 VÀ 3902 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 quy định tại Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2013

BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;

Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/U BTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục I.

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục II.

Điều 2. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục I gồm mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã số (nhóm mặt hàng gồm 04 chữ số, mặt hàng gồm 08 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho nhóm mặt hàng hoặc mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số quy định tại danh mục Biểu thuế xuất khẩu. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể mã số theo 08 chữ số trong danh mục Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục người khai hải quan vẫn phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số tương ứng với mã số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho nhóm hàng hoặc phân nhóm hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Ví dụ: Mặt hàng Gỗ đai thùng từ cây lá kim khi xuất khẩu phải kê khai mã số hàng hóa theo 08 chữ số là 4404.10.00 và áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu của nhóm 4404 là 5%.

2. Trường hợp một mặt hàng không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số tương ứng với mã số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

3. Thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu:

a) Trường hợp hàng hoá có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Đối với mặt hàng gỗ nếu có thêm sơn, véc ni, đinh vít thì được xác định là phụ liệu .

b) Trường hợp hàng hoá được sản xuất, chế biến từ hai nguồn: Nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng hoá xuất khẩu tương ứng với số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hoá thực tế đã xuất khẩu. Số lượng hàng hoá xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu trong nước phải nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó.

c) Hồ sơ không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu nộp cho cơ quan Hải quan, gồm:

– Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu, trong đó có giải trình cụ thể số lượng, trị giá nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để s ản xuất, chế biến hàng hoá xuất khẩu; số lượng hàng hóa xuất khẩu; số tiền thuế xuất khẩu không thu: Nộp 01 bản chính;

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu đã làm thủ tục hải quan: Nộp 01 bản chụp, xuất trình 01 bản chính để đối chiếu;

– Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: Nộp 01 bản chính;

– Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác: Nộp 01 bản chụp;

– Hợp đồng mua bán hàng hóa (trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu nhưng không trực tiếp xuất khẩu hay ủy thác xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài): Nộp 01 bản chụp;

– Hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu nếu là trường hợp liên kết sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu: Nộp 01 bản chụp;

– Bảng đăng ký định mức nguyên liệu nhập khẩu để s ản xuất, chế biến hàng hoá xuất khẩu nêu rõ phần nguyên liệu nhập khẩu, phần nguyên liệu trong nước (mỗi Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu đăng ký 01 lần): Doanh nghiệp xuất trình 01 bản chính và nộp 01 bản chụp.

– Bảng kê các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hoá xuất khẩu nêu rõ số lượng nguyên liệu nhập khẩu: Nộp 01 bản chụp;

– Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị không thu thuế: Nộp 01 bản chính.

Nội dung kê khai của hồ sơ không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu nêu tại điểm này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/ 2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Đối với một số mặt hàng vàng (thuộc nhóm 71.08), đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%: Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo quy định chung, phải có giấy giám định hàm lượng vàng của cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản chụp cho cơ quan Hải quan). Trường hợp mặt hàng vàng có đủ điều kiện xác đ ịnh là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan không phải xuất trình giấy giám định hàm lượng vàng nhưng phải xuất trình giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu của ngân hàng nhà nước theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012: nộp 01 bản chụp có đóng dấu của doanh nghiệp và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục II bao gồm:

1. Mục I: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã số (nhóm mặt hàng, mặt hàng gồm 08 chữ số), mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho nhóm mặt hàng hoặc mặt hàng chịu thuế.

2. Mục II: Chương 98 – Quy định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng. Nội dung gồm:

a) Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng. Đối với các nhóm mặt hàng, mặt hàng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định từ nhóm 98.17 đến nhóm 98.23 tại chương 98: Người nộp thuế phải thực hiện quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hoá theo quy định tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc các nhóm 9820, 9821 và 9823).

b) Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: Quy định tên nhóm mặt hàng, mặt hàng; mã số hàng hoá tại chương 98; mã số tương ứng của nhóm hàng, mặt hàng đó tại mục I phụ lục II (97 chương theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng riêng tại chương 98.

c) Các mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Thông tư này. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai phân loại theo mã số 08 số tương ứng thuộc mục I phụ lục II quy định tại Chương 98 và ghi chú mã số theo mục II Chương 98 vào bên cạnh.

Điều 4. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối vớ i ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu được quy định như sau:

1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 áp dụng mức thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuố ng đã qua sử dụng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 87.04 (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) là 150%.

3. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 quy định tại mục I phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Thông tư này bãi bỏ:

a) Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

b) Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

c) Thông tư số 89/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổ i mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

d) Thông tư số 100/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí hóa lỏng LPG thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

đ) Thông tư số 114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu;

e) Thông tư số 119/2012/TT-BTC ngày 20/ 7/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

g) Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

h) Thông tư số 154/2012/TT-BTC ngày 18/9/ 2012 của Bộ Tài chính s ửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

i) Thông tư số 169/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu;

l) Thông tư số 170/2012/TT-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

m) Thông tư số 208/ 2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

n) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới từ ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành ./.

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003 – MAI PHƯƠNG

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

1 Comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

CẨM NANG PHONG THỦY – PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SỞ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở


CẨM NANG PHONG THỦY – PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SỞ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở.
Nhà XB: Lao động
Tác giả: Hạnh Nguyên
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 483
Giá bìa: 325.000 đồng

CẨM NANG PHONG THỦY - PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SỞ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở
Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu về cách thức chọn mua đất đai, xây dựng nhà cửa, lý thuyết phong thủy cho các căn phòng, trang trí nội thất cho ngôi nhà, công sở, phòng làm việc, trồng cây theo phong thủy… Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

CẨM NANG PHONG THỦY
PHONG THỦY DÀNH CHO CÔNG SỞ, PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SẾP VÀ NHÀ Ở

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: PHONG THỦY NGOẠI HÌNH GIA TRẠCH.

Phần 2: LÝ THUYẾT PHONG THỦY THEO VẬN MẠNG.

Phần 3: PHONG THỦY VỚI CÁC ĐỒ VẬT VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT.

Phần 4: LÝ THUYẾT PHONG THỦY CHO CÁC CĂN PHÒNG.

Phần 5: PHONG THỦY CHO CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ.

Phần 6: MÀU SẮC TRONG PHONG THỦY.

Phần 7: CÂY CỐI TRONG PHONG THỦY.

Phần 8: PHONG THỦY Ở VĂN PHÒNG.

Mỗi phần của quyển Sách chứa đựng nhiều thông tin thiết thực, bổ ích giúp chúng ta lựa chọn mua đất, xây nhà, lựa chon nội thất và trang trí nhà cửa, công sở, phòng làm việc theo thuyết phong thủy nhằm phù hợp với vận mệnh con người của mình. Với một chút am hiểu về trang trí nội thất, có kiến thức về phong thủy chúng ta sẽ làm nên ngôi nhà, công sở, phòng làm việc như ý muốn. Một ngôi nhà có nhiều năng lượng sẽ làm tinh thần chúng ta vui vẻ, sức khỏe dồi dào và công việc làm ăn thuận lợi, đem theo vào đó là những tâm tư nguyện vọng từ tấm lòng thành của các thành viên trogn ngôi nhà cùng nhau xây dựng một gia đình sống hạnh phúc, hòa thuận… Và đó chính là ngôi nhà hoàn mỹ nhất, ngôi nhà hạnh phúc nhất.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 483 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.

Giá: 325.000 đồng
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách doanh nhân

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO.
Nhà XB: Lao động Xã hội
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 417
Giá bìa: 335.000 đồng

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh mới của đất nước, lực lượng giáo viên tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, các nhân tài của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời đại mới.

Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới để thực hiện chủ trương của Đảng xem giáo dục là quốc sách hàng đầu được hiện thực hoá. Cụ thể như sau: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên …

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thời nắm bắt được các chính sách mới nhất của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức; quy chế làm việc và đặc biệt là chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên và các chế độ đặc thù khác. Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ,
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ
ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG.

Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO & QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, ƯU TÚ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 417 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách giáo dục

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN


QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN MỨC XỬ PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngày 16/9/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này quy định chi tiết về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập…

Theo Nghị định, hầu hết các mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đều tăng gấp đôi so với quy định hiện hành, từ 30 triệu đồng lên 60 triệu đồng. Đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập Nghị định này quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50.000.000 đồng; đối với tổ chức tối đa là 100.000.000 đồng. Nghị định có hiệu lực từ 01/12/2013, thay thế các NĐ 185/2004/NĐ-CP và NĐ 39/2011/NĐ-CP.

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
MỨC XỬ PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Phần thứ hai. Hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Phần thứ ba. Chỉ dẫn Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Quy định về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại

Phần thứ năm. Luật kiểm toán nhà nước – Luật kiểm toán độc lập

Phần thứ sáu. Các văn bản mới nhất về kế toán kiểm toán

Phần thứ bảy. Văn bản mới về lãi suất cho vay đầu tư – thuế

Sách bao gồm 7 phần. Được in bằng giấy trắng bãi bằng, chất lượng đẹp, với số trang 448 khổ 20×28 . in xong và phát hành tháng 9 năm 2013. giá bán : 325.000đ/1 cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 2013 2014


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Hoạt động kiểm toán góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các tổ chức lành mạnh môi trường đầu tư góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những kết quả kiểm toán trung thực, khách quan không chỉ cho phép đánh giá thực trạng của đơn vị mà còn cung cấp thông tin làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách, các giải pháp quản lý, đầu tư, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý tài chính của các cơ quan.

Để tăng cường chế tài trong việc xử lý các hành vi phạm pháp luật của hoạt động kế toán và kiểm toán; ngày 16-9-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Mặt khác, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong hoạt động kiểm toán sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuận lợi hơn khi giải quyết các tình huống vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Taøi Chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc và hình thức kiểm toán theo luật kiểm toán độc lập

Phần II. Giải đáp các tình huống về công tác tổ chức và hoạt động của đơn vị kiểm toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc, yêu cầu cơ bản trong hoạt động kiểm toán và phẩm chất, năng lực đối với kiểm toán viên

Phần IV. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức đối với nghề kiểm toán

Phần V. Giải đáp các tình huống về quy trình kiểm toán dự án đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng và ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát chất lượng dịch vụ của kiểm toán

Phần VII. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ áp dụng trong công tác kiểm toán

Phần VIII. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 330.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2013. 

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN


GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN
Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù, đã phát triển về nhiều mặt, nhưng hiện có nhiều vấn đề cần phải hỗ trợ để doanh nghiệp giữ vững vai trò của mình, trong đó có vấn đề tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp. Nếu việc tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp được thực hiện tốt và khoa học thì sẽ giúp cho hoạt động của doanh nghiệp nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước…..
Tuy vậy để có thể thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp thì việc nắm vững các nội dung pháp lý là một yêu cầu cần thiết. Nhằm giúp bạn đọc nói chung và những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nói riêng nắm vững những quy định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách: “
GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn về các mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán, thuế, lao động; (Xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Xử phạt trong lĩnh vực thuế)
Phần thứ hai. Chỉ dẫn mới nhất về kế toán, tài chính doanh nghiệp; (Chỉ dẫn về chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng; Chỉ dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Chỉ dẫn về việc sử dụng vốn, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước)
Phần thứ ba. Chỉ dẫn việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp; (Chỉ dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp; Chỉ dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ dẫn về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc)
Phần thứ tư. Chỉ dẫn mới nhất về quản lý sử dụng lao động; (Chỉ dẫn về việc nâng bậc lương; Chỉ dẫn về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; Chỉ dẫn về thực hiện mức lương tối thiểu vùng; Chỉ dẫn về việc quản lý, sử dụng lao động; Chỉ dẫn về tranh chấp lao động, đình công; Chỉ dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động; Chỉ dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp)
Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 350,000đ/1 cuốn
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG 2014


SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG 2014

Nội dung cuốn sổ tay gồm có:

* Lịch năm 2014, 2015 – Những ngày nghỉ lễ năm 2014.

SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG 2014

* Lời dạy của Bác Hồ

* Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 – 05 – 2011 Của Bộ Chính trị. Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ.

* Quy định số 47- QĐ/TW NGÀY 1-11-2011 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Về những điều đảng viên không được làm.

* Các văn bản, biểu mẫu thường dùng trong công tác Đảng sinh hoạt chi bộ; mẫu biểu về kết nạp, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên.

Mẫu ghi biên bản sinh hoạt Chi bộ.
Mẫu kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức cho đảng viên.
giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ), (Mẫu 4-NKĐ, Mẫu 5-KNĐ).
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6-KNĐ, Mẫu 7-KNĐ, Mẫu 8-KNĐ…).
* Phần ghi chép.

Các văn kiện, biểu mẫu đưa vào cuốn sổ tay được lấy từ bản gốc, bảo đảm độ chính xác cao. Đặc biệt, phần lời dạy của Bác Hồ được tuyển chọn rất công phu từ 15 tập của bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba, ngắn gọn, súc tích nhưng rất sâu sắc về Đảng.

Sổ tay công tác Đảng 2014 được dùng để tra cứu, tham khảo thông tin bổ ích, vừa dùng ghi chép lại những công việc quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong một năm làm việc.

Cuốn sổ dày 200 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bán là 65,000vnđ.
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Sách Chính trị