Category Archives: Luật lao động-Công đoàn

luật lao động 2014, sách luật lao động 2014, bộ luật lao động 2014, bộ luật lao động sửa đổi 2014, luật công đoàn mới nhất 2014, đại hội công đoàn 2014

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI & ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG


QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI & ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG.
Nhà XB: Lao động
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 427
Giá bìa: 335.000 đồng
Giá bán: 335.000 đồng

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI & ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định có thể bị phạt đến 75 triệu đồng. Cũng tại Nghị định này, nếu người sử dụng lao động có một trong các hành vi như: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định, trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động cũng sẽ bị xử phạt từ mức 5 – 10 triệu đồng đến 40 – 50 triệu đồng,…
Ngoài ra trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về lĩnh vực lao động, tiền lương như: Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Xã đã nghỉ việc.
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và người lao động có được tài liệu nói trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI & ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH & QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG.

Phần 2: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH.

Phần 3: LUẬT BẢO HIỂM & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ.

Phần 4: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần 5: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP MỚI NHẤT NĂM 2013.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn, Sách Tố Tụng-Tòa Án

1001 BÍ QUYẾT GIÚP PHỤ NỮ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG


1001 BÍ QUYẾT GIÚP PHỤ NỮ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG.
Nhà XB: Lao động Xã hội
Tác giả: Vũ Hoa Tươi
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 450
Giá bìa: 335.000 đồng

1001 BÍ QUYẾT GIÚP PHỤ NỮ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG
Phần 1: PHỤ NỮ VIỆT NAM TRUYỀN THUYẾT VÀ HIỆN ĐẠI.
Giới thiệu nguyên mẫu hình ảnh người Phụ nữ qua các câu truyện truyền thuyết như Nàng Âu Cơ (Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ), Nàng Tô Thị (Hòn Vọng Phu), Nàng Tiên Du (Chữ Đổng Tử)… Giới thiệu chân dung các chị em thành đạt trong kinh doanh, sản xuất, nuôi dạy con nên người và cách giao tiếp để trở thành người phụ nữ thanh công trong cuộc sống.

Phần 2: CHĂM SÓC CHÍNH MÌNH.

Phần 3: CHUYỆN HAI NGƯỜI (Tâm sự cùng cửa sổ tình yêu).

Phần 4: ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÀNG.

Phần 5: DƯỚI MỘT MÁI NHÀ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn, SÁCH VĂN HÓA

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 – 2014


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 1000 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Pháp luật Lao động đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người lao động, sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng lao động và hành chính; góp phần vào việc nâng cao sản xuất, giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp lý của dân tộc.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 - 2014

Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng hiệu quả trong việc sử dụng và quản trị lao động để thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp và hiện đại hóa của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, một quốc gia hùng mạnh coâng bằng, dân chủ, xã hội văn minh. Nhằm tăng cường quyền lợi của người lao động, ngày 22-8-2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10-10-2013); và nhiều quy định mới khác như: TT số 104/2013/TT-BTC ngày 02-8-2013 hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; TT số 07/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù; TT số 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; CV số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13…

Việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Ñoäng Xaõ Hoäi xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 1000 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Giải đáp vướng mắc Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần II. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm xã hội; Phần III. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm y tế; Phần V. Giải đáp vướng mắc về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; Phần VII. Giải đáp vướng mắc các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động; Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng lao động và sử dụng lao động; Phần IX. Quy định mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động; Phần X. Quy định mới nhất về chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp, trợ cấp; Phần XI. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018


MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa XI của Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 27/07/2013 đến ngày 30/07/2013 tại Hà Nội. Đây là Đại hội của tinh thần Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn. Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như:Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Công tác nữ công; Công tác đối ngoại; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

Nhằm giúp Chủ tịch và các cán bộ công đoàn các cấp cập nhật kịp thời và nắm vững những chủ trương của Tổng liên đoàn về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ (2013 – 2018); nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lao động; chế độ, chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch cà cán bộ công đoàn;… Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

 MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC

 CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

TRA CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 Phần thứ hai. Vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với cán bộ công đoàn, người lao động Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thai sản,  tai nạn, tử tuất dành cho cán bộ công đoàn và người lao động Phần thứ sáu.  Tuyển tập các mẫu văn bản, diễn văn, phát biểu dùng trong  tổ chức hoạt động của công đoàn Phần thứ bảy. Nguyên tắc xây dựng, xét duyệt dự toán  và công tác quản lý thu, chi tài chính trong tổ chức công đoàn Phần thứ tám. Những quy định chi tiết về thực thi bộ luật lao động và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội Phần thứ chín. Chế độ, chính sách mới nhất về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ công đoàn và người lao động Phần thứ mười. Điều lệ công đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 (dự thảo)

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 450 trang, Bìa cứng, khổ 19×20 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

MUA SÁCH LIÊN HỆ; 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG

GIAO SÁCH 30 PHÚT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM, CÁC KHU VỰC KHÁC 2 NGÀY LÀM VIỆC

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014


Nhằm giúp các đơn vị có sử dụng lao động tìm hiểu rõ chi tiết từng mức xử phạt cụ thể, hướng dẫn và quy định rõ như thế nào thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và các biện pháp giải quyết và khắc phục hậu quả sau khi phạm sai trong quản lý lao động, NXB LĐXH cho ban hành bộ sách:

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT - BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ  DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN –  CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN LƯƠNG -VI PHẠM VỀ GIAO KẾT – THỰC HIỆN – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG- ĐÀO TẠO  NHÂN VIÊN –THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ – THỜI GIỜ LÀM VIỆC NGHỈ NGƠI – TAI NẠN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ –

 (CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10.10.2013) – TẶNG KÈM CD

  • VI PHẠM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG -VI PHẠM KHÔNG NIÊM YẾT NỘI QUY LAO ĐỘNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT. -VI PHẠM QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – LẬP HỒ SƠ HƯỚNG CHẾ ĐỘ BHXH – VI PHẠM DO KHÔNG TRẢ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN LAO ĐỘNG-VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN -VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ – LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI –VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG – LÀM SAI THANG BẢNG LƯƠNG -VI PHẠM VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP-VI PHẠM VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG -VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM-VI PHẠM VỀ NƠI LÀM VIỆC, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ -VI PHẠM VỀ QUY ĐỊNH THỬ VIỆC-VI PHẠM VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI-VI PHẠM DO ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
  • VI PHẠM VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO NHÂN VIÊN

Tài liệu sách Cập nhật sách giúp chủ doanh nghiệp và các bộ phận công tác trong doanh nghiệp không phạm sai lầm và tránh vi phạm trong công tác quản lý lao động. Nếu có vi phạm cũng biết rõ trường hợp sai phạm đó sẽ bị phạt như thế nào mà xử lý kịp thời.

ü   Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ban hành 22/08/2013

ü   Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 21/08/2013

ü   Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Ban hành: 19/06/2013-Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 11/06/2013-Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động Ban hành: 10/05/2013-Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH ban hành 28/05/2013-Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động -Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động Ban hành: 08/05/2013-Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành: 22/05/2013

ü   Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng lao động Ban hành: 10/05/2013-Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động -Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động -Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng -Nghị định 50/2013/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng -Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương Ban hành: 14/05/2013-Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

ü   Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu -Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

SÁCH DÀY 432 TRANG, KHỔ 20X28, IN THÁNG 9 NĂM 2013. GIÁ BÁN: 325.000

 MUA SÁCH LIÊN HỆ; 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

KỶ YẾU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI (2013 – 2018)


KỶ YẾU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI (2013 – 2018).

Nhà XB: Lao động
Tác giả: Thạc sĩ Lê Trung Kiên
Năm XB: 2013
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 400
Giá bìa: 335.000 đồng

Công đoàn Việt Nam – tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập ngày 28/7/1929. Hơn 8 thập kỷ qua, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, phấn đấu không ngừng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

KY YEU CONG DOAN VIET NAM 2013-2018

      Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2013), với mong muốn mang đến một cái nhìn tổng quát về giai cấp công nhân Việt Nam và những nội dung chính trong Đại hội khóa mới. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
KỶ YẾU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI (2013 – 2018)
          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
          Phần 1: KHÁI QUÁT CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
          Phần 2: ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
          Phần 3: PHỤ LỤC VĂN BẢN THAM KHẢO.
          1. Các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động Công đoàn.
          2. Các quy định mới về pháp luật lao động.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển – LIÊN HỆ MAI PHƯƠNG – 0923 212 003

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014,MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM


Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/12/2012.

3.1 Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do.

3.2 Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày mồng 1 của tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

3.3 Về thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

3.4 Trường hợp người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau đó gián đoạn rồi trở lại làm việc mà ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngay trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng bảo hiểm xã hội thì mức tiền lương, tiền công làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó

 BẢO HIỂM Y TẾ

Theo Luật BHYT, từ 01/01/2014, thân nhân của người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT, gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

Mức đóng bằng 3% mức lương tối thiểu chung do người lao động đóng cho thân nhân của mình.

Quý 4/2013, các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động kê khai, lập danh sách thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC./.

BO HIM THT NGHIP

BHXH

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ 15/1/2013:

2.1 Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.2 Thời gian đăng ký thất nghiệp được gia hạn đến 3 tháng (quy định trước đây là trong thời hạn 7 ngày làm việc).

2.3Người lao động có ít nhất một ngày làm việc và đơn vị đã đóng đủ BHTN thì tháng đó được tính là tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2.4 Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Nếu không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do.

 

Liên H mua sách lut BHXH, NHYT, BHTN MI NHT

DT 0923 212 003
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

MC ĐÓNG BHXH MI NHT

Quy đnh trích np:

Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đơn vị có trách nhiệm t kê khai, t trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

– Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

– Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.

Bng trích bo him c th như sau:

Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2013

Loại Bảo Hiểm tham gia

Doanh nghiệp (%)

Người lao động (%)

Cộng

Bảo Hiểm Xã Hội

17

7

24

Bảo Hiểm Y Tế

3

1,5

4,5

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

1

1

2

Kinh Phí Công Đoàn

2

2

Cộng

23

9,5

32,5

Tng mc đóng bo him là 32,5%

Trong đó:

BHXH 24% :  Doanh nghiệp đóng 17% tính vào chi phí ; Người lao động là 7%
BHYT 4.5% : Doanh nghiệm đóng 3% tính vào chi phí ;Người lao động là 1.5%
BHTN 2% :   Doanh nghiệp  đóng 1%tính vào chi phí  ;Người lao động là 1%
KPCD2% ;   Doanh nghiệp đóng hết

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH 2013-2014


LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH 2013-2014

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH
TIỀN LƯƠNG – CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP – BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT (Việt – Anh)
 

LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013

LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
Ngày 08 và  10 tháng 5 năm 2013. Chính phủ đã ban hành 05 nghị định mới Hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012. 05 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

         Ngày 14/5/2013 hai Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng cũng được Chính phủ ban hành: Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp & người lao động có được các tài liệu nói trên để tham khảo và áp dụng đúng pháp luật.

          Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 355.000 đồng

1 Comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn, Tăng lương, chính sách mới

Hướng dẫn mới nhất về lương, bảo hiểm, phụ cấp, hợp đồng lao động 2013-2014


HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN, TRANH CHẤP VÀ THANH TRA LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2013
Hướng dẫn mới nhất về hợp đồng lao động 2013

Hướng dẫn mới nhất về hợp đồng lao động 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
           Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/5/2013).
 
           Phần 2: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 – HỎI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH.
 
           Phần 3: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
 
           Phần 4: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CÔNG ĐOÀN.
 
           Phần 5: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.
 
            Phần 6: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.
 
           Phần 7: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 411 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Ngày 14/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

         Ngày 10/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
          Nhằm giúp những người làm công tác tổ chức hành chính và nhân sự trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định mới trong lĩnh vực Bộ luật lao động, hiệu lực áp dụng từ 01/5/2013. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách này.

1 Comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn, Tăng lương, chính sách mới

HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2013


HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
& QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013
luật công đòa 2014

công tác đoàn cơ sở 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
           Phần 1: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.
 
           Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.
           Mục 1. Quản lý tài chính công đoàn.
           Mục 2. Thu chi ngân sách, kinh phí công đoàn.
 
        Phần 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN.
 
           Phần 4: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT.
 
           Phần 5: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 – LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, giúp cán bộ Công đoàn cơ sở hiểu rõ những quy định của pháp luật (Đặc biệt là Bộ luật lao động và Luật Công đoàn mới được Quốc hội thông qua năm 2012) và nắm vững quy trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu phối hợp với bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội và vông tác Công đoàn của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC(TIẾNG HOA) 2013


LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC(TIẾNG HOA) 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

luật lao động

luật lao động tiếng trung quốc 2013

         PHẦN I: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 – Có hiệu lực từ 01/5/2013).
 
          PHẦN II: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LƯƠNG, TRỢ CẤP 2012.
 
        PHẦN III: VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, KHEN THƯỞNG. 
 
          PHẦN IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM.
          PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.
 
          PHẦN VI: DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG.
 
          PHẦN VII: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ.
 
          PHẦN VIII: CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 443 trang.

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM MỚI NHẤT NĂM 2013-2014


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP –TRỢ CẤP –BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM

Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT  

bộ luật lao động mới nhất 2013

bộ luật lao động mới nhất 2013

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :                                                        
Phần thứ nhất : Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành                                                                                
Phần thứ hai :Hệ thống thang bảng lương                                                                    
Phần thứ ba: Chính sách tiền lương ,phụ cấp trợ cấp                                              
Phần thứ tư:   Chế độ, bồi dưỡng ,nghỉ phép đối với công chức,viên chức,người lao động                                                                                                
Phần thứ năm :Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp      

 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013 về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013

Thông tư 52/2013/TT-BTC hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 03/05/2013

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành  01/03/2013

Thay đổi chế độ thai sản theo sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013

2 Comments

Filed under Luật lao động-Công đoàn

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013 VIET NAM-ENGLISH

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP –TRỢ CẤP –BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT áp dụng từ ngày 1-7-2013

luật lao động song ngữ 2013

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2013-2014

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất: Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai: Hệ thống thang bảng lương

Phần thứ ba: Chính sách tiền lương ,phụ cấp trợ cấp

Phần thứ tư:   Chế độ, bồi dưỡng ,nghỉ phép đối với công chức,viên chức,người lao động

Phần thứ năm: Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp  

Ngày 8 và  10 tháng 5 năm 2013.Chính phủ đã ban hành 5 nghị định mới hướng dẫn thi hành BỘ LUẬT LAO ĐỘNG được quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012.5 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Thông tư 52/2013/TT-BTC ngày 03/05/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn .Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách :

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 SỬA ĐỒI MỚI NHẤT


LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 – CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG,
TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN
luật công đoàn mới nhất 2013

luật công đoàn mới nhất 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: LUẬT CÔNG ĐOÀN (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).
 
          Phần 2: TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013).
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY.
 
          Phần 4: HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013.
 
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.
 
         Phần 6: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
 
         Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ KỶ LUẬT, KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.
 
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI, NGHỈ THAI SẢN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.
 
          Phần 9: QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 411 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
 

           Giá: 325.000 đồng

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân, không chỉ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào qúa trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Xuất phát từ vai trò, tính chất, vị trí quan trọng của Công đoàn. Ngày 20/6/2012 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và người lao động trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

          Để phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của Công đoàn phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ Công đoàn, bỡi lẽ đây là nhân tố quan trọng trong quyết định việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn do pháp luật quy định và chất lượng hoạt động của mỗi cấp Công đoàn. Chính vì lẽ đó, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu thiết thực và đặt lên hàng đầu.

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2013-2014


CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 610 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
luật viên chức và luật công chức mới nhất

luật viên chức và luật công chức mới nhất 2013-2014

          Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC.
 
         Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
        Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ, NÂNG NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CHỨC.
 
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

P

 
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
 
          Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC.
 
         Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
        Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ, NÂNG NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CHỨC.
 
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Chế độ, chính sách mới về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; thu hồi bồi thường chi phí đào tạo; sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, định mức biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội của đất nước, là động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng, khai thác và phát triển nguồn nhân lực trong thời  kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội, đồng thời tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý cán bộ, công chức, Quốc hội đã ban hành Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 cùng nhiều văn bản thực thi khác.

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn