Category Archives: Sách Kế toán HCSN

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2014, kế toán hcsn 2014, sách kế toán đơn vị hcsn, luật kế toán 2014

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 2013 2014


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Hoạt động kiểm toán góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính của các tổ chức lành mạnh môi trường đầu tư góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những kết quả kiểm toán trung thực, khách quan không chỉ cho phép đánh giá thực trạng của đơn vị mà còn cung cấp thông tin làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách, các giải pháp quản lý, đầu tư, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý tài chính của các cơ quan.

Để tăng cường chế tài trong việc xử lý các hành vi phạm pháp luật của hoạt động kế toán và kiểm toán; ngày 16-9-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Mặt khác, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong hoạt động kiểm toán sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuận lợi hơn khi giải quyết các tình huống vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Taøi Chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc và hình thức kiểm toán theo luật kiểm toán độc lập

Phần II. Giải đáp các tình huống về công tác tổ chức và hoạt động của đơn vị kiểm toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc, yêu cầu cơ bản trong hoạt động kiểm toán và phẩm chất, năng lực đối với kiểm toán viên

Phần IV. Giải đáp các tình huống về nguyên tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức đối với nghề kiểm toán

Phần V. Giải đáp các tình huống về quy trình kiểm toán dự án đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng và ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát chất lượng dịch vụ của kiểm toán

Phần VII. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ áp dụng trong công tác kiểm toán

Phần VIII. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 330.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2013. 

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN


SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN, PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Sơ đồ và quy trình nghiệp vụ kế toán  Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS;

Phần thứ hai. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán, điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương và Địa phương;

Phần thứ ba. Phương pháp kế toán chi ngân sách nhà nước bằng lệnh chi tiền áp dụng cho TABMIS;

Phần thứ tư. Hướng dẫn mới nhất và giải đáp các vướng mắc về cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước;

Phần thứ năm. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán áp dụng cho TABMIS;

Phần thứ sáu. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước(Áp dụng từ tháng 09-2013).

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ kế toán Kho bạc, trong đó có một số nghiệp vụ chủ yếu như: Quy trình nghiệp vụ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán, điều chỉnh dự toán TABMIS;…

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

MUA SÁCH LIÊN HỆ; 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG

GIAO SÁCH 30 PHÚT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM, CÁC KHU VỰC KHÁC 2 NGÀY LÀM VIỆC

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, công tác quản lý ngân sách nhà nước có vị trí hết sức quan trọng, thể hiện qua việc huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo cân đối thu chi, lành mạnh tình hình tài chính; đảm bảo thực hiện công bằng xã hội; thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Vì vậy, Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được sửa đổi, bổ sung để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới; Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp; chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ… Cụ thể như sau: TT số 97/2013/TT-BTC ngày 23-7-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16-04-2013 đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Quyết định số 1111/QĐ-BTC ngày 04-5-2013 Quy chế mẫu phân công trách nhiệm cho đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)…

Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán nắm bắt vấn đề trên. Nhà xuất bản  tài chính xuất bản cuốn sách: “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản thu – chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước

Phần II. Quy định về thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Phần III. Quy định mới về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Quy định mới nhất về chế độ kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)

Phần V. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước áp dụng năm 2013

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 518 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013. 

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

TEL: 0923 212 003 – 0978 718 705 -MAI PHƯƠNG

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI

SÁCH CÓ NỘI DUNG SAU:

ke toan ngan sach

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

 
         Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS).
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 418 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển 
Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NSNN NĂM 2014


HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 

 Công tác quản lý chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác kiểm toán ngân sách nhà nước là những nội dung đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhất là trong năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, năm thứ 4 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

 Nhằm giúp các cơ quan hành chính sự nghiệp vận dụng kịp thời các quy định của Nhà nước về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, công tác kiểm toán ngân sách nhà nước và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo, Nhà Xuất bản Tài chính quyết định xuất bản quyển sách: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ và công tác dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Quyển sách này gồm chín phần:
Phần I: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
 
Phần II: Hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên cuối năm 2013.
 
Phần III: Quy định mới về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
 
 
Phần V: Quy định mới về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.
 
Phần VI: Quy định mới về quản lý tài chính công đoàn.
 
Phần VII: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
 
Phần VIII: Quy định mới về công tác thanh tra tài chính, ngân sách và thanh tra các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.
 

Phần IX Quy định mới về công tác kiểm toán ngân sách nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 0923 212 003

Liên Hệ 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 ÁP DỤNG 1-9-2013


SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 ÁP DỤNG 1-9-2013

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC(Đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ Tháng 09-2013)

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

mục lục nsnn mới nhất 2013

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 ÁP DỤNG 1-9-2013

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ tháng 09-2013);

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản tại các  cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ sáu. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Ngày 02-06-2008, Bộ tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Đây là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế – xã hội do Nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước. Vì vậy, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23-07-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về việc các khoản thu, chi ngân sách nhà nước; những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước …Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ Tháng 09-2013)

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Liên Hệ mua sách 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH


1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU,

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc, sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại;

Phần thứ hai. Chế độ, định mức chi tiêu trong các công việc tiếp khách, công tác phí, tổ chức hội nghị, tang lễ;

Phần thứ ba. Quản lý, sắp xếp, bố trí, sử dụng tài sản Nhà nước;

Phần thứ tư. Đấu thầu, mua sắm tài sản Nhà nước;

Phần thứ năm. Đầu tư, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Phần thứ sáu. Kê khai, giải trình và minh bạch  tài sản, thu nhập;

Phần thứ bảy. Kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước;

Phần thứ tám. Mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm trong quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới hệ thống pháp luật về lĩnh vực thuế, kế toán, lao động, chính sách tiền lương,…thì lĩnh vực chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng rất được Đảng và nhà nước quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn ngân sách, tài sản của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả;…vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lĩnh vực nói trên như: Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07-05-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thu nhà ở công vụ của Chính phủ; Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04-06-2013 của Bộ tài chính về việc quy định các khoản chi phí về thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao;

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về chế độ chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách nhà nước; minh bạch tài sản thu nhập; các tình huống về kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hòan thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn.

Liên Hệ mua sách này 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC


Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) là cấu phần lớn nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công của Bộ Tài chính. Nằm trong định hướng cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách tài chính nói riêng, TABMIS có mục tiêu là đổi mới căn bản hệ thông tin quản lý tài chính thông suốt từ trung ương đến địa phương; đảm bảo cung cấp báo cáo ngân sách kịp thời, trung thực, chính xác, trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm giải trình ngân sách; đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính Nhà nước. Đây là hệ thống thông tin quản lý dựa trên công nghệ hiện đại (máy tính, mạng, viễn thông, tự động hoá…) được sử dụng làm công cụ để tập hợp, xử lý và cung cấp thông tin về quá trình phân bổ, chấp hành, kế toán, quyết toán NSNN và các hoạt động nghiệp vụ của KBNN. Do vậy, nguồn nhân lực đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán cần có tư duy, phương pháp làm việc và nắm vững các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Nhằm giúp cán bộ làm công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu, nắm vững nghiệp vụ kế toán về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc; Danh mục đoạn mã hạch toán; Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước;…Nhà xuất bản…xin giới thiệu cuốn sách:

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC DANH MỤC ĐOẠN MÃ VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC(Áp dụng từ tháng 09-2013)”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc;

Phần thứ hai. Danh mục một số đoạn mã hạch toán áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn.

Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

2 Comments

Filed under Sách Kế toán HCSN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH


NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN     VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành những văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu như: Nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán TABMIS;… 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ về phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán; nội dung, kết cấu tài khoản; quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán ngân sách;…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS                                                      

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN                  

VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống biểu mẫu, nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;

Phần thứ hai. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán TABMIS;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ mua sách kế toán tabmis: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

1 Comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013


HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013
       Phần 1: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG KINH PHÍ, CẤP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ, QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ.
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CHI QUA HỆ THỐNG KHO BẠC.
 
          Phần 4: QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN, TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨC NGÀNH KẾ TOÁN.
Trong thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán tài chính Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ở Việt Nam. Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý tài chính như: Thông tư 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 Quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao. Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nghề kiểm toán. Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 

          Giá: 335.000 đồng

Liên Hệ mua sách 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

3 Comments

Filed under Sách Kế toán HCSN

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT 2014


Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Ngày 10-01-2013, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; và nhiều văn bản khác như sau: TT số 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 sửa đổi về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; QĐ số 01/2013/QĐ-TTg ngày 7-01-2013 Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; TT số 14/2013/TT-BTC ngày 05-02-2013 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 19/2013/TT-BTC ngày 20-02-2013 hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính; QĐ số 46/QĐ-BTC ngày 07-01-2013 Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 14/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn gửi các Bộ, Ngành, Địa phương về hướng dẫn xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 được đề ra cụ thể. Ngày 28-6-2013 Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2014, theo đó: các cơ quan chú ý đến các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luật thuế mới (Luật Quản lý thuế, TTNCN, TNDN, GTGT) cùng với các khoản thu được miễn giảm, gia hạn, điều chỉnh bởi Quốc hội, Chính phủ để xây dựng dự toán thu NSNN 2014. Trên cơ sở đó, dự toán thu nội địa phấn đấu tăng bình quân khoảng 12-13% so với đánh giá, ước thực hiện năm 2013, thu hoạt động xuất nhập khẩu tăng 8-9%

Đối với dự toán chi thường xuyên NSNN, ưu tiên chi hoạt động Quốc phòng để đảm bảo an ninh trong tình hình mới; chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương được tính theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Ban hành kèm theo thông tư số 90/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính là các chế độ chính sách ảnh hướng lớn đến thu NSNN được sử dụng làm cơ sở xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 và các Biểu mẫu áp dụng, nhằm cụ thể và hệ thống hóa các quy định trên.  Nhà xuất bản cho xuất bản cuốn sách nêu trên. Để bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng những chính sách pháp luật mới về dự toán NSNN năm 2014.

Liên Hệ mua sách : 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

2 Comments

Filed under Sách Kế toán HCSN

sách HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

 Năm 2014 là năm thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để thực hiện các mục tiêu này, ngày 25-06-2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu được hướng dẫn trong Chỉ thị này.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

 Để giúp các bộ, ngành cập nhật kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; những quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; chế độ quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
 
Phần thứ hai. Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
 
Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;
 
Phần thứ tư. Những quy định mới nhất về đầu tư, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước;
 
Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
 
Phần thứ sáu. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Chi tiết liên hệ:0923 212 003

8 Comments

Filed under Sách Kế toán HCSN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013


HỆ THỐNG HÓA NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN, CHUYÊN SÂU VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính:
 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

         Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ (Sửa đổi, bổ sung ngày 26/10/2011).
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 5: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 6: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 483 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đổi mới chế độ kế toán và công tác quản lý tài chính Xã, Phường, Thị trấn để sử dụng có hiệu qủa vốn ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính công. Trong những năm qua, công cuộc cải cách chế độ kế toán đơn vị HCSN đã được tiến hành một cách khẩn trương và mang lại nhiều thành công to lớn. Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi ngân sách; cải thiện tính minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước, hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính Nhà nước và đặc biệt là hoàn thiện chế độ kế toán của các đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn. Cụ thể như sau: Thông tư 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Quyết định 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại Xã, Phường, Thị trấn. Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 Quy định về khu dân cư Xã, Phường, Thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã. Thông tư 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 Sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Về hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.
 

Giá: 325.000 đồng

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

1 Comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN


NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH 
SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH  SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

          Phần 1: KHUNG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 2: DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 3: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN – THIẾT LẬP SƠ ĐỒ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 4: MẪU SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 6: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng từ tháng 8/2012)           
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Công tác quản lý tài chính ngân sách Xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong qúa trình tạo lập, phân phối và sử dụng qũy tiền tệ của chính quyền cấp Xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân cấp quản lý. Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu qủa mọi kihoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân như: Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính Về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã”. Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính.

          Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các cán bộ đang công tác kế toán tại Xã, Phường, Thị trấn.

1 Comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC 2013


CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ – CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG,
TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
chế độ tiền lương nhà nước 2013

chế độ quản lý tài sản nhà nước

          Phần 1: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.
          Mục 1. Chế độ quản lý, đầu tư, sử dụng và xử lý tài sản cơ quan Nhà nước.
          Mục 2. Tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.
          Mục 3. Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị.
          Mục 4. Chế độ quản lý tài sản qúy hiếm và giấy tờ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.
          Mục 5. Chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
         Mục 6. Xử lý tài sản và quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng bán tài sản tịch thu, sung qũy của Nhà nước.
           Phần 2: CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
          Mục 1. Chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
          Mục 2. Chế độ đấu giá trong một số lĩnh vực thuộc tài sản Nhà nước.
           Phần 3: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Mục 1. Chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo đơn vị sự nghiệp.
          Mục 2. Chế độ quản lý thu, chi ngân sách qua hệ thống kho bạc Nhà nước.
          Mục 3. Chế độ quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trong công an nhân dân.
           Phần 4: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.
          Mục 1. Chế độ quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước.
          Mục 2. Quyết toán vốn đầu tư, dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
          Mục 3. Quản lý tài chính đối với ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.
          Mục 4. Quản lý vốn đầu tư thộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thi trấn.
           Phần 5: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.
          Mục 1. Mức lương tối thiểu dành cho công chức, viên chức.
          Mục 2. Chế độ bồi dưỡng, phụ cấp, công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức.
           Phần 6: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
         Phần 7: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
            Giá: 325.000 đồng/cuốn

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN