HƯỚNG DẪN 168 ĐIỀU MỚI THEO THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN HÀNH 2014


HƯỚNG DẪN 168 ĐIỀU MỚI THEO THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN HÀNH 2014 -CHI TIẾT CHỨNG TỪ XNK & DANH MỤC BIỂU MẪU KÊ KHAI

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. NXB Tài chính cho ban hành tài liệu sách:

PHẦN A. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ ĐỔI MỚI THỦ TỤC XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU 2014
PHẦN B. HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU & HỒ SƠ BIỂU MẪU HIỆN HÀNH
(Áp dụng kể từ 1.11.2013)
 Theo quy định mới, việc thực hiện tờ khai hải quan với hàng hóa nhập khẩu sẽ khó khăn hơn trước: Thông tư quy định 168 điều mới thay thế toàn bộ 166 điều cũ -Thay thế toàn bộ thủ tục Hải Quan trước đây và bất kỳ công ty xuất nhập khẩu nào cũng buộc phải làm theo các nguyên tắc và quy định mới này. Việc thực hiện quy các quy định của Thông tư 128 sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2013, thay thế các quy định của Thông tư 194/2010/TT-BTC đã ban hành vào năm 2010. – Tài liệu sách hướng dẫn kỹ từng chi tiết và cụ thể từng thủ tục trong kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.
 Tờ khai hải quan chỉ được đăng ký tại Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu, cảng đích hoặc nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu hoặc nơi hàng hóa được chuyển cửa khẩu đến.- Việc đăng ký tờ khai phải được thực hiện ngay sau khi người khai hải quan khai, nộp đủ hồ sơ hải quan. Ngoài ra, Thông tư 128 cũng có hướng dẫn cụ thể những trường hợp được xem là thanh toán qua ngân hàng để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. -Sửa đổi mới nới lỏng thủ tục hải quan -Áp dụng thống nhất quy định về thủ tục hải quan-Thông tư 128/2013/TT-BTC khi có hiệu lực sẽ sửa đổi và thay thế các quy định nằm rải rác trong 11 văn bản khác, giúp người thực hiện thủ tục hải quan có thể dễ dàng tra cứu và áp dụng các quy định của pháp luật một cách thống nhất.Các quy định tại thông tư 194/2010/TT-BTC cũng được thông tư này điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật quản lý thuế sửa đổi 2012, Nghị định 83/2013/NĐ-CP… và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế -Nới lỏng một số thủ tục -Thông tư bãi bỏ quy định lấy mẫu, lưu mẫu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ gia công,
 Tthông báo định mức đối với hàng SXXK cũng được sửa đổi -Bổ sung quy định cho điều chỉnh định mức sau khi XK sản phẩm, nhưng trước thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (khoản 4 điều 37). Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ việc nộp đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan hàng chuyển cửa khẩu (mẫu 22-ĐCCK/2010 trước đây)
 Hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với một số loại hình XNK (nhập SXXK, TNTX, DN chế xuất…) cũng được đơn giản Quy định chặt hơn trong công tác quản lý :
 Thông tư bổ sung các quy định về điều kiện thành lập và yêu cầu giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, kho bảo thuế.
 … và các thông tư nghị định mới khác.
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013. Giá Bìa: 350.000 đồng / quyển – Giá bán: 325.000

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s