Tag Archives: HỆ THỐNG HÓA CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG GIÁO VIÊN

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN 2013,2014


HỆ THỐNG HÓA CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG – CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP, TUYỂN SINH, XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO CÁC TRƯỜNG NĂM 2013
Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN

        Phần 1: HỆ THỐNG HÓA NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC,
 
       Phần 2: HỆ THỐNG HÓA NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP, TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013.
 
       Phần 3: HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁO DỤC & QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NGÀNH GIÁO DỤC.
 
        Phần 4: TRA CỨU NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG CÁC CẤP.
 
          Phần 5: HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM.
          Mục 1. Các tình huống vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.
          Mục 2. Các tình huống vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 
       Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP, TUYỂN SINH, XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CÁC TRƯỜNG NĂM 2013.
 
           Phần 7: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, ĐÃI NGỘ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO, HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC, GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG.
 
         Phần 8: ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP & QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

   Giá: 325.000 đồng

Trong những năm vừa qua, chế độ tiền lương, chính sách trợ cấp, phụ cấp dành cho giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đang là những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó, đã có những chính sách mới phù hợp đối với giáo viên và nhân viên ngành giáo dục, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, năm 2013 cũng là năm có nhiều thay đổi nhất về quy chế thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào Cao đẳng, Đại học,… Cụ thể, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2013 Về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2013,…         
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách giáo dục