KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH


KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.
Nhà XB: Văn Hóa Thông Tin
Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 499
Giá bìa: 325.000 đồng
Giá bán: 325.000 đồng

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:

Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.

Phần 2: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.

Phần Phụ lục: VĂN BẢN ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CHỦ YẾU.
Phụ lục 1. Văn bản áp dụng trong lĩnh vực đất đai trong giải quyết các vụ án hành chính.
Phụ lục 2. Văn bản trong lĩnh vực kỷ luật cán bộ, công chức.
Phụ lục 3. Văn bản áp dụng trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.
Phụ lục 4. Văn bản trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 499 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển 

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s