BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH TRONG THỜI CHIẾN VÀ TRONG KINH DOANH


BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH TRONG THỜI CHIẾN VÀ TRONG KINH DOANH

Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:

BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH TRONG THỜI CHIẾN VÀ TRONG KINH DOANH

Phần 1: NHỮNG CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ VÀ BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN.
Chương 1. Khi những cựu chiến binh làm kinh tế.
Chương 2. Bí quyết để trở thành doanh nhân.
Chương 3. Phát huy vai trò của doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phần 2: DẤU ẤN CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ.
Chương 1. Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
Chương 2. Những thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi.
Chương 3. Những doanh nhân quân đội.

Phần 3: TỎA SÁNG DOANH NHÂN VIỆT NAM.
1. Trương Gia Bình – Doanh nhân số 1 của làng công nghệ.
2. Đoàn Nguyên Đức – Doanh nhân đa tài.
3. Lê Phước Vũ – Doanh nhân nhà Phật.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 443 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s