HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 – 2014


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 1000 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Pháp luật Lao động đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người lao động, sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng lao động và hành chính; góp phần vào việc nâng cao sản xuất, giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp lý của dân tộc.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 - 2014

Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng hiệu quả trong việc sử dụng và quản trị lao động để thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp và hiện đại hóa của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, một quốc gia hùng mạnh coâng bằng, dân chủ, xã hội văn minh. Nhằm tăng cường quyền lợi của người lao động, ngày 22-8-2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10-10-2013); và nhiều quy định mới khác như: TT số 104/2013/TT-BTC ngày 02-8-2013 hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; TT số 07/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù; TT số 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; CV số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13…

Việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Ñoäng Xaõ Hoäi xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 1000 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Giải đáp vướng mắc Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần II. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm xã hội; Phần III. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Giải đáp vướng mắc luật bảo hiểm y tế; Phần V. Giải đáp vướng mắc về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; Phần VII. Giải đáp vướng mắc các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động; Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng lao động và sử dụng lao động; Phần IX. Quy định mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động; Phần X. Quy định mới nhất về chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp, trợ cấp; Phần XI. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s