MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018


MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa XI của Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 27/07/2013 đến ngày 30/07/2013 tại Hà Nội. Đây là Đại hội của tinh thần Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn. Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như:Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Công tác nữ công; Công tác đối ngoại; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

Nhằm giúp Chủ tịch và các cán bộ công đoàn các cấp cập nhật kịp thời và nắm vững những chủ trương của Tổng liên đoàn về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ (2013 – 2018); nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lao động; chế độ, chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch cà cán bộ công đoàn;… Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

 MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC

 CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2018

TRA CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 Phần thứ hai. Vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với cán bộ công đoàn, người lao động Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thai sản,  tai nạn, tử tuất dành cho cán bộ công đoàn và người lao động Phần thứ sáu.  Tuyển tập các mẫu văn bản, diễn văn, phát biểu dùng trong  tổ chức hoạt động của công đoàn Phần thứ bảy. Nguyên tắc xây dựng, xét duyệt dự toán  và công tác quản lý thu, chi tài chính trong tổ chức công đoàn Phần thứ tám. Những quy định chi tiết về thực thi bộ luật lao động và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội Phần thứ chín. Chế độ, chính sách mới nhất về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ công đoàn và người lao động Phần thứ mười. Điều lệ công đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 (dự thảo)

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 450 trang, Bìa cứng, khổ 19×20 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

MUA SÁCH LIÊN HỆ; 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG

GIAO SÁCH 30 PHÚT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM, CÁC KHU VỰC KHÁC 2 NGÀY LÀM VIỆC

Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s