CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC


HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Công tác Tổ chức Đảng, Công đoàn, Lao động, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ là những công tác xã hội cần được quan tâm và chú trọng trong trường học. Trong đó, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo. Nếu tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong trường học, tin rằng đây là yếu tố quan trọng góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta ngày càng phát triển. Vì vậy, cần phải tìm hiểu các các quy định sau: QĐ số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; QĐ số 173- QĐ/TW, ngày 11-3-2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; QĐ số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; QĐ số 168/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; QĐ số 169/QĐ-TLĐ ngày 9-01-2013 Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn; QĐ số 170/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định tạm thời thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; QĐ số 171/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; NĐ số 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; HD số 22HD/TWĐTN ngày 28-6-2013 thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; HD số 15/HD- ĐCT ngày 27-6-2013 đánh giá, xếp loại tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở; HD số 14/HD- ĐCT ngày 27-6-2013 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội trong các cấp Hội địa phương, đơn vị…

Để góp phần cung cấp thêm tư liệu cho lãnh đạo cũng như đội ngũ giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng tổ chức thực hiện trong quá trình công tác. Nhà xuất bản Lao Động Xã hội xuất bản cuốn sách HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC “.

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần I. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng trong trường học

Phần II. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học

Phần III. Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo luật lao động

Phần IV. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Phần V. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ

Phần VI. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

TEL: 0923 212 003 – 0978 718 705 -MAI PHƯƠNG

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách giáo dục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s