CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIẾP KHÁCH, QUÀ TẶNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG


HƯỚNG DẪN CÔNG KHAI, KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIẾP KHÁCH, QUÀ TẶNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hiện nay việc kê khai, công khai minh bạch tài sản để phòng chống tham nhũng được các cơ quan đơn vị đặc biệt quan tâm. Vì vậy ngày 17/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra để hạn chế việc phòng chống tham nhũng chính phủ và các ban ngành ban hành các qui định mới như: Quyết định số 822/QĐ-BTP ngày 08/04/2013 về Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng do Chính phủ ban hành; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 về việc Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành; Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 23/05/2013 về Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Để giúp cho bạn đọc có thêm nguồn tư liệu để tham khảo Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CÔNG KHAI, KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIẾP KHÁCH, QUÀ TẶNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nội dung cuốn sách gồm có:

Phần I: Hỏi đáp về công khai, kê khai, giải trình, xác minh và xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Phần II: Hướng dẫn mới nhất về minh bạch tài sản, thu nhập, tiếp khách, quà tặng và công tác phí.

Phần III: Tăng cường công tác thực hành kiết kiệm và chống lãng phí.

Phần IV: Hướng dẫn mới nhất về phòng, chống tham nhũng.

Phần V: Trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức và viên chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệt, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Sách in trên khổ 19×27 cm, dày gần 500 trang. Phát hành tháng 8/2013. Giá bìa phát hành là: 325.000 đồng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003 -MAI PHƯƠNG

GIAO SÁCH NHANH CHÓNG

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Pháp luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s