HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NSNN NĂM 2014


HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 

 Công tác quản lý chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác kiểm toán ngân sách nhà nước là những nội dung đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhất là trong năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, năm thứ 4 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

 Nhằm giúp các cơ quan hành chính sự nghiệp vận dụng kịp thời các quy định của Nhà nước về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, công tác kiểm toán ngân sách nhà nước và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo, Nhà Xuất bản Tài chính quyết định xuất bản quyển sách: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ và công tác dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Quyển sách này gồm chín phần:
Phần I: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
 
Phần II: Hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên cuối năm 2013.
 
Phần III: Quy định mới về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
 
 
Phần V: Quy định mới về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.
 
Phần VI: Quy định mới về quản lý tài chính công đoàn.
 
Phần VII: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
 
Phần VIII: Quy định mới về công tác thanh tra tài chính, ngân sách và thanh tra các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.
 

Phần IX Quy định mới về công tác kiểm toán ngân sách nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 0923 212 003

Liên Hệ 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s