LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014,MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM


Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/12/2012.

3.1 Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do.

3.2 Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày mồng 1 của tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

3.3 Về thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

3.4 Trường hợp người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau đó gián đoạn rồi trở lại làm việc mà ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngay trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng bảo hiểm xã hội thì mức tiền lương, tiền công làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó

 BẢO HIỂM Y TẾ

Theo Luật BHYT, từ 01/01/2014, thân nhân của người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT, gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

Mức đóng bằng 3% mức lương tối thiểu chung do người lao động đóng cho thân nhân của mình.

Quý 4/2013, các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động kê khai, lập danh sách thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC./.

BO HIM THT NGHIP

BHXH

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ 15/1/2013:

2.1 Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.2 Thời gian đăng ký thất nghiệp được gia hạn đến 3 tháng (quy định trước đây là trong thời hạn 7 ngày làm việc).

2.3Người lao động có ít nhất một ngày làm việc và đơn vị đã đóng đủ BHTN thì tháng đó được tính là tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2.4 Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Nếu không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do.

 

Liên H mua sách lut BHXH, NHYT, BHTN MI NHT

DT 0923 212 003
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

MC ĐÓNG BHXH MI NHT

Quy đnh trích np:

Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đơn vị có trách nhiệm t kê khai, t trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

– Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

– Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.

Bng trích bo him c th như sau:

Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2013

Loại Bảo Hiểm tham gia

Doanh nghiệp (%)

Người lao động (%)

Cộng

Bảo Hiểm Xã Hội

17

7

24

Bảo Hiểm Y Tế

3

1,5

4,5

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

1

1

2

Kinh Phí Công Đoàn

2

2

Cộng

23

9,5

32,5

Tng mc đóng bo him là 32,5%

Trong đó:

BHXH 24% :  Doanh nghiệp đóng 17% tính vào chi phí ; Người lao động là 7%
BHYT 4.5% : Doanh nghiệm đóng 3% tính vào chi phí ;Người lao động là 1.5%
BHTN 2% :   Doanh nghiệp  đóng 1%tính vào chi phí  ;Người lao động là 1%
KPCD2% ;   Doanh nghiệp đóng hết

Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s