QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013


TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG
– ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM TRA RỪNG & QUY CHẾ
GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013
 
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013

QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013

 
         Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, VÓN ĐẦU TƯ – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT RỪNG, ĐIỀU TRA VÀ KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ RỪNG, HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG KIỂM LÂM.
          A. Công tác bảo vệ rừng.
          B. Các văn bản về hoạt động của lực lượng kiểm lâm.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHAI THÁC GỖ & LÂM SẢN, KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN.
 
           Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG.
 
           Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG, QUẢN LÝ LÂM SẢN.
 
Từ xưa, rừng đã được coi là tài sản quý báu vào bậc nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. trong thực tế, rừng đã đem lại nhiều lợi ích to lớn. Ông cha ta đã nhận xét giá trị to lớn của rừng qua câu: Rừng vàng, biển bạc… Rừng có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc.

          Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về rừng, ngăn chặc tình trạng phá rừng, nâng cao trách nhiệm và khuyến khích các tổ chức, cá nhân bảo vệ, phát triển rừng, phát huy các lợi ích của rừng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 03/12/2004 Quốc hội nước ta đã thông qua Luật bảo vệ và phát triển rừng. Thời gian gần đây Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc bảo vệ và phát triển rừng như: Quyết định 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012 – 2015. Quyết định 104/QĐ-TCLN-KL ngày 27/3/2013 Về việc ban hành quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Thông tư 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng có khả năng thành rừng…
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

          Giá: 325.000 đồng / quyển 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under NÔNG NGHIỆP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s