HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Nội dung quyển Sách gồm 09 phần chính sau:

 

su dung dat

HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

         Phần 1: HƯỚNG DẪN VỀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
 
         Phần 2: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.
 
          Phần 3: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, THU HỒI VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THU MẶT NƯỚC.
 
         Phần 5: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG, QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở.
 
          Phần 7: SẮP XẾP, XỬ LÝ. CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC.
 
        Phần 8: CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, XÂY DỰNG BÀNG GIÁ ĐẤT, KHUNG GIÁ ĐẤT, QUẢN LÝ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VỀ ĐẤT ĐAI.
 
          Phần 9: QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM VÀ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.
 
          Giá: 325.000 đồng / quyển
Liên Hệ mua sách: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

1 Comment

Filed under NÔNG NGHIỆP

One response to “HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Pingback: Luật đất đai 2014 | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s