HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ trên phạm vi toàn Thế giới. Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam rất ưu tiên, chú trọng trong việc đề ra những quy định pháp luật nhằm bảo vệ môi trường. Vì vậy, Chính phủ đã thông qua rất nhiều văn bản mới về lĩnh vực này.

moi truong

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

          Nhằm cung cấp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý những thông tin, những quy định pháp luật mới nhất về: Thẩm định, phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường; Xác định thiệt hại đối với môi trường; Luật Bảo vệ môi trường; Luật thuế bảo vệ môi trường; Quy định xử lý nước thải, chất thải, khí thải; Quy định về chống tội phạm và xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển sách:
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH
THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
           Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
         Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
        Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG.
          Phần 4: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
          Phần 5: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA MỚI NHẤT VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.
         Phần 6: QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÔNG TÁC THANH TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG.
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI VÀ KHÍ THẢI.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 495 trang. In xong và nộp lưu chiểu av2o Qúy II/2012.
          Giá: 325.000 đồng / quyển
Liên Hệ mua sách 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

1 Comment

Filed under NÔNG NGHIỆP

One response to “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Pingback: HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s