BẢNG GIÁ ĐẤT 2013 – CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO


BẢNG GIÁ ĐẤT 2013 – CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH
HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT
          
          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT 2013

BẢNG GIÁ ĐẤT 2013

 
          Phần 1: BẢNG GIÁ ĐẤT 2013 ÁP DỤNG TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.
 
          Phần 2: BẢNG GIÁ ĐẤT 2013 ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.
 
          Phần 3: BẢNG GIÁ ĐẤT 2013 ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ TỈNH KHÁC.
 
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 495 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 350.000 đồng / quyển 

Vừa qua, UBND các Tỉnh, Thành phố trên toàn quốc đã ban hành các Quyết định về khung giá, bảng giá các loại đất áp dụng năm 2013 cho địa phương mình quản lý. Giá các loại đất được xác định là căn cứ và làm cơ sở tính toán để áp dụng trong các trường hợp: Tính thuế đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; Xác định giá sàn để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật…

        Ngoài ra, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 39/2012/QH13 Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Liên Hệ mua sách: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under NÔNG NGHIỆP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s