SÁCH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG


SÁCH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
cong nghe nuoc thai

SÁCH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG

PHẦN I. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÍ

 • Kiến thức về ô nhiễm không khí – Các nguồn gây ô nhiễm không khí -Các tác hại của ô nhiễm không khí -Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí. -Tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm không khí.
 •  

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường khu đô thị. -Các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí. -Kiểm toán nguồn thải. -Các biện pháp kiểm soát (xử lý và giảm thiểu) nguồn ô nhiễm công nghiệp.

CHƯƠNG III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI. 

 • Khái quát về xử lý bụi -Phương pháp xử lý bụi dựa vào lực trọng trường. -Phương pháp xử lý bụi dựa vào lực ly tâm. -Phương pháp xử lý bụi bằng màng lọc, túi lọc. -Phương pháp xử lý bụi bằng dàn mưa. -Lọc bụi tĩnh điện.-Phương pháp sục khí qua chất lỏng (nước) – phương pháp sủi bọt. -Phương pháp rửa khí ly tâm -Phương pháp rửa khí kiểu Venturi. -Rửa khí kiểu dòng xoáy.-Rửa khí kiểu đĩa quay.
 •  

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ ĐỘC.

 • Xử lý khí và hơi bằng phương pháp tiêu hủy.-Phương pháp ngưng tụ.-Xử lý hơi và khí thải bằng phương pháp hấp phụ.-Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ.-

CHƯƠNG V. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MỘT SỐ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

 • Xử lý khí lưu huỳnh dioxit (SO2) -Xử lý khí ni tơ oxit (NOX)-Xử lý đồng thời SO2 và NOX -Xử lý nối tiếp NOX và NOX -Xử lý khí H2S -Làm sạch khí trong sản xuất gang ở lò cao.-Làm nguội và làm sạch khí trong lò thổi oxy.

PHẦN II. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHƯƠNG VI. NƯỚC VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC.

 1. Nước tự nhiên.-Nước thải-Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước-Ảnh hưởng các việc ô nhiễm nguồn nước tới môi trường sống-Phân loại nước thải-Các cấp độ xử lý-Các tiêu chuẩn chất lượng nước.
 2.  

CHƯƠNG VII. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VIỆT NAM

 1. Nước mặt -Môi trường khu công nghiệp-Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất.-Đề xuất các giải pháp BVMT nước.
 2.  

CHƯƠNG VIII. TIẾN TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Xử lý sơ bộ)

 1. Lọc qua và lắng tụ.-Loại tạp chất nổi -Lọc
 2. Tách các hạt lơ lửng dưới tác dụng của lực ly tâm và lực nén ép.

CHƯƠNG IX. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

 1. Phương pháp đông tụ và keo tụ.-Tuyển nổi-Hấp phụ-Trao đổi ion-Thẩm thấu ngược và siêu lọc.
 2. Nhả hấp thụ, tẩy uế và khử khí độc.-Các phương pháp điện hóa.-Trích li

CHƯƠNG X. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC.

 1. Trung hòa.-Oxi hóa khử.-Loại các ion kim loại nặng.

CHƯƠNG XI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA SINH

 1. Tình hình chung -Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.
 2. Sự phát triển của tế bào và động học của phản ứng enzim.-Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ oxy hóa sinh hóa. -Cấu trúc của các chất ô nhiễm và bùn hoạt tính. -Các phương pháp hiếu khí.
 3. Xử lý nước thải bằng phương pháp lọc và đĩa quay sinh học.

CHƯƠNG XII. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 1. Nước thải – tác nhân gây ô nhiễm -Xây dựng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải đô thị.
 2. Công nghệ xử lý nước thải nhuộm.-Xử lý nước thải thuộc da.-Xử lý nước thải sản xuất DOP.
 3. Công nghiệp rượu bia.-Công nghiệp đường – bột-Công nghiệp giấy-Công nghiệp hóa chất
 4. Công nghệ xử lý nước thải làng nghề-Xử lý nước thải chăn nuôi heo-Các xí nghiệp giết mổ (lò mổ).
 5. Xử lý nước thải sản xuất thuốc trừ sâu-Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện
 6. Xử lý nước rỉ mới-Giới thiệu pilot xử lý nước sông Tô Lịch – Hà Nội.

CHƯƠNG XIII. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 1. Những khái niệm căn bản-Tác động của chất thải rắn đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.
 2. Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị trên thế giới. -Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam
 3. Yêu cầu chung trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam.

CHƯƠNG XIV. THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.

 1. Thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải rắn.-Thu gom, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi nhà ở và các công trình xây dựng-Thu gom, tập trung và vận chuyển CTR đô thị đến cơ sở xử lý.-Thu gom rác, tưới rửa đường phố, sân bãi.-Công nghệ và thiết bị hút chuyển phân xí tự hoại

CHƯƠNG XV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

 1. Khái quát chung-Xử lý chất thải rắn tại nguồn.-Xử lý sơ bộ chất thải rắn đô thị (xử lý trung gian CTR)
 2. Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ ép, nén kiện.-Phương pháp ổn định chất thải rắn bằng công nghệ Hydromex.-Xử lý rác thải bằng phương pháp thiêu đốt-Xử lý sinh học chất thải rắn – công nghệ sản xuất, phân compost.-Tái chế, thu hồi tài nguyên từ các quá trình xử lý chất thải rắn.-Quy hoạch xây dựng thải rắn

CHƯƠNG XVI. BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN HỢP VỆ SINH

 1. Khái quát chung.-Phân loại bãi chôn lấy CTR hợp vệ sinh.-Lựa chọn vị trí và thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh.-Thu gom và xử lý khí rác.-Thu gom và xử lý nước rác trong bãi chôn lấp chất thải HVS.
 2. Các quy định trong xây dựng, vận hành, tái sử dụng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.

CHƯƠNG XVII. THU HỒI, TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

 1. Cơ hội thu hồi, tái chất vật liệu thải-Hệ thống quá trình thu hồi vật liệu thô và các sản phẩm chuyển hóa.
 2. Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng phế liệu trên thế giới và Việt Nam

CHƯƠNG XVIII. THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI.

 1. Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại.-Vận chuyển chất thải nguy hại.-Tiêu chuẩn của một số nước về lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại.-Thiết kế kho bãi-Hệ thống phân loại – quy định về lưu trữ, bảo quản và đổ thải.-Lựa chọn loại nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

CHƯƠNG XIX. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÍCH HỢP

 1. Mục đích xử lý chất thải rắn-Các công nghệ xử lý chất thải rắn.-Đánh giá sơ bộ tình hình áp dụng các công nghệ xử lý CTR tại các đô thị nước ta.-Giới thiệu dự án “ Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Nam Sơn – Hà Nội” thực hiện bằng nguồn viện trợ của tổ chức NEDO – Nhật Bản.
 2. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải thích hợp

PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG -PHỤ LỤC 2… TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách đẹp, BÌA CỨNG, khổ 20*28 cm, dày 700 trang, Giá BÌA: 395.000đ. 

Liên Hệ 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Môi trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s