Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường mới nhất 2013


Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường mới nhất 2013

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

moi truong

Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường mới nhất 2013

Phần I. Cơ sở pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn chi tiết quản lý môi trường;

Phần II. Quy định mới nhất về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường;

Phần III. Quy định mới nhất về xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

Phần IV. Luật Thuế bảo vệ môi trường và quy định mới về phí, lệ phí bảo vệ môi trường;

Phần V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về lĩnh vực môi trường;

Phần VI. Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật về lĩnh vực môi trường;

Phần VII. Quy định mới nhất về phòng chống tội phạm và công tác thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường;

Phần VIII. Quy định mới nhất về xử lý nước thải, chất thải và khí thải.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ

liên hệ: 0923 212 003

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Môi trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s