BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014


Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại phụ lục I gồm mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã số (nhóm mặt hàng gồm 04 chữ số, mặt hàng gồm 08 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho nhóm mặt hàng hoặc mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số quy định tại danh mục Biểu thuế xuất khẩu.

Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể mã số theo 08 chữ số trong danh mục Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục người khai hải quan vẫn phải kê khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số tương ứng với mã số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho nhóm hàng hoặc phân nhóm hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 28/5/2013 của Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài chính về việc xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho năm 2014. Để phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao tính hiệu quả của chính sách. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh thành phố tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách liên quan tới Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong thời gian từ đầu năm đến nay, đồng thời có đề xuất phương án cụ thể để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc (các vướng mắc phải có thông tin, số liệu cụ thể để chứng minh; các kiến nghị và phương án đề xuất phải có căn cứ và khả thi)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s