LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2013


luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất áp dụng 1-7-2013

Ngày 27/6/2013 Chính phủ cũng thông qua Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (Có hiệu lực từ 01/7/2013).

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2013

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2013

 
          Phần 2: LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Sửa đổi ngày 19/6/2013).
 
          Phần 3: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Có hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 4: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Sửa đổi ngày 22/11/2012).
 
          Phần 5: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIA HẠN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ – HOÀN THUẾ.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ.
 
          Phần Phụ lục: PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC VÀ BIỂN HIỆU NGÀNH THUẾ.

Giá: 325.000 đồng

Luật cũng quy định rõ ưu đãi về thuế suất đối với thu nhập của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến; thu nhập của cơ quan báo chí, xuất bản; thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Ngoài ra, Luật quy định, “phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ” nằm trong khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản được ưu đãi áp dụng thuế suất 10%.

Liên quan đến miễn thuế thu nhập của Công ty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC), Ủy ban Thường vụ cho biết đa số ý kiến thảo luận đề nghị làm rõ mô hình tổ chức, thời hạn hoạt động của tổ chức này. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tổ chức này được thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của Công ty quản lý tài sản quốc gia chưa được quy định trong dự thảo luật là do hoạt động của công ty này phụ thuộc vào tình hình kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

Riêng quy định về  áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật được thực hiện từ ngày 1-7-2013.

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách. Hơn nữa, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới thì mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Theo đó, quy định về thuế suất được sửa đổi, bổ sung như sau: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1/1/2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy
III/2013.
GIÁ BÁN: 325.000 LIÊN HỆ: 0923 212 003
Advertisements

2 Comments

Filed under Sách biểu thuế

2 responses to “LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2013

  1. Pingback: BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

  2. Pingback: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013, TNCN,ÁP DỤNG 1-7-2013 | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s