HỎI – ĐÁP VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP – TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH


HỎI – ĐÁP VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP – TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM & TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

123 CÂU HỎI – ĐÁP VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP – TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM
& TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
123 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP - TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM & TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

123 CÂU HỎI – ĐÁP VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP – TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM
& TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
          Phần 1: THÂN THẾ – SỰ NGHIỆP.
          Phần 2: TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 335.000 đồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ Cách mạng kiên cường và người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên Thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú, cao đẹp và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Chính vì vậy di sản Hồ Chí Minh không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn Thế giới.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 20/4/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011), gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/ 1890 – 19/5/2011), cũng như Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW ngày 28/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về tuyên truyền kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/ 1890 – 19/5/2013)

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Chính trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s