TRA CỨU BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Năm 1999 – 2012)


TRA CỨU BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Năm 1999 – 2012)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
TRA CỨU BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Năm 1999 - 2012)

TRA CỨU BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Năm 1999 – 2012)

           Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
         Phần 1: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG ĐỀIU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ.
          Phần 2: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG.
          Phần 3: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, CÁC TỘI PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
          Phần 4: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ, CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY
          Phần 5: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI CÁC TỘI PHẠM SỞ HỮU.
          Phần 6: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH.
          Phần 7: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN & TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI.
          Phần 8: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT.
          Phần 9: PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ.
          Phần 10: BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 555 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 345.000 đồng

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s