BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG


BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG
PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC
BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG

          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
          Phần 1: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012.
 
          Phần 2: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
 
          Phần 3: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
 
          Phần 4: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 571 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 

Giá: 325.000 đồng

Vừa qua ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua “Luật xử lý vi phạm hành chính” thay thế cho “Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, ban hành năm 2002, và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này.

          Việc ban hành “Luật xử lý vi phạm hành chính” lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong tình hình hiện nay, đồng thời thay thế những quy định không phù hợp của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Ngoài ra luật còn bổ sung những quy định mới bảo đảm cho việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi vi phạm hành chính.
          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s