BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ Đinh Văn Quế


BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ.
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ.

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ

            Nội dung Bộ Sách gồm có 05 tập:
         TẬP 1: NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN PHẦN CHUNG VÀ NHÓM TỘI PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH. (200.000 đồng)
          TẬP 2: NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN CÁC TỘI PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI VÀ CÁC TỘI PHẠM SỞ HỮU. (200.000 đồng)
 
           TẬP 3: NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ VÀ CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY. (200.000 đồng)
 
            TẬP 4: NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN CÁC TỘI PHẠM VỀ QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN – CÁC TỘI PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH – CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP. (200.000 đồng)
 
          TẬP 5: NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN NHÓM TỘI PHẠM XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG. (200.000 đồng)
 Tác giả: Đinh Văn Quế – Nguyên Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân Tối cao.
          Bộ Sách phản ánh tương đối toàn diện và có hệ thống các quy định của pháp luật hình sự hiện hành. Mặt khác, các phân tích và bình luận trong bộ sách này vừa đảm bảo tính lý luận, vừa đậm chất thực tiễn, tập trung lý giải và hướng dẫn xử lý những vấn đề vướng mắc do thực tiễn đặt ra.
          Bộ Sách được in bằng giấy trắng, khổ 14,5 x 20,5 cm, dày 2.700 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.

Giá bìa = Giá bán: 1.000.000 đồng / Bộ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s