PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG


TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG
          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG

CÂU HỎI – ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

          Phần 1: 130 CÂU HỎI – ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ.
 
          Phần 2: HỎI – ĐÁP VỀ MỨC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI CÁC TỘI PHẠM HÌNH SỰ.
 
          Phần 3: HỆ THỐNG MẪU VĂN BẢN VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ.
 
          Phần 4: XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ.
 
          Phần 5: NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 401 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng /

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Pháp luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.

   Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị,… hiểu rõ hơn về pháp luật hình sự Việt Nam.

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s