LUẬT LUẬT SƯ SỬA ĐỔI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH


LUẬT LUẬT SƯ (Sửa đổi, bổ sung 2013) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
LUẬT LUẬT SƯ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

LUẬT LUẬT SƯ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: LUẬT LUẬT SƯ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 2: QUY TẮC ĐẠO ĐỨC, ỨNG XỬ, NGHỀ NGHIỆP VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM.
 
          Phần 3: QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ LUẬT SƯ.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, CÔNG CHỨNG.
          Mục 1. Tư vấn pháp luật.
          Mục 2. Trợ giúp pháp lý, công chứng.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ.
 
          Phần 6: CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TỐ TỤNG.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VÀ QUY CHẾ KHEN THƯỞNG LUẬT SƯ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.

Giá: 325.000 đồng

Luật Luật sư đã được thi hành 05 năm. Tuy nhiên, thực tế cũng bộc lộ thời gian qua số lượng Luật sư nước ta phát triển khá nhanh, nhưng chất lượng của đội ngũ này còn chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng cao của xã hội; đặc biệt là trong điều kiện cải cách tư pháp và hội nhập Quốc tế. Bên cạnh đó, một số quy định của Luật luật sư còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động Luật sư. Do vậy, ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Luật lần này tập trung sửa đổi các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề chứng nhận người bào chữa, nâng cao và phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp Luật sư từ Trung ương đến địa phương, tăng cường hiệu qủa quản lý Nhà nước về Luật sư.

          Nhằm giúp các Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan có được những tài liệu mới nhất trong lĩnh vực này
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s