MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC,mới nhất


HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

           Phần 1: QUY ĐỊNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.
         A. Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 2478/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2012).
          B. Mẫu soạn thảo một số văn bản pháp luật ngành giáo dục đào tạo.
          Phần 2: MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN.
          Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
          1. Mẫu văn bản về nhân sự, việc làm.
          2. Mẫu văn bản liên quan đến tài chính, lương, bảo hiểm trong trường học.
          3. Mẫu văn bản về đánh giá thành tích, khen thưởng, kiểm điểm, kỷ luật.
          4. Mẫu văn bản mua sắm, sửa chữa thiết bị.
          5. Mẫu văn bản về giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
          6. Mẫu văn bản dùng trong sinh hoạt đoàn thể.
          Phần 4: MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
          Phần 5: MẪU HỢP ĐỒNG DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
          Phần 6: MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, THƯ TỪ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
           1. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân khai giảng năm học mới, bế giảng.
         2. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân ngày bế giảng, tổng kết năm học, tốt nghiệp.
          3. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
          4. Diễn văn phát động phong trào.
        5. Diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân ngày khai giảng, ngày thành lập trường, ngày họp mặt cựu học sinh.
          6. Diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị cán bộ công chức, đại hội công đoàn, đại hội đoàn.
          7. Mẫu thư chúc mừng.
          8. Mẫu điếu văn.
          9. Bài nói chuyện của Bác Hồ với học sinh, Thầy Cô giáo.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
Các nhà quản lý giáo dục, Hiệu trưởng trường học và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo trong qúa trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, hoặc phát động phong trào thi đua trong trường học… cũng rất được Lãnh đạo, cán bộ quản lý quan tâm.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách giáo dục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s