LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ


ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ – BÁO CÁO THỐNG KÊ – QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ

        Phần 1: LUẬT CÔNG CHỨC – LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT 2013.
 
          Phần 2: BIỂU MẪU QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Hiệu lực từ 01/02/2013).
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 477 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
          Giá: 325.000 đồng
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BIÊN CHẾ
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Pháp luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s