TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP


TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP & MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP
TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

            Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính:
          Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH DÙNG CHO PHÒNG HÀNH CHÍNH, PHÒNG NHÂN SỰ.
 
           Phần 2: NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, NHÀ QUẢN LÝ TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG: HỘI NGHỊ, HỘI HỌP CÔNG NHÂN VIÊN.
           Mục 1. Phát biểu nhân dịp khai trương, khởi công.
           Mục 2. Phát biểu nhân dịp thành lập Công ty.
           Mục 3. Phát biểu tại hội thảo, hội nghị khách hàng.
           Mục 4. Phát biểu, thư chúc mừng nhân dịp đầu năm mới.
           Mục 5. Phát biểu nhân dịp tất niên, tổng kết. 
 
          Phần 3: MẪU SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP.
           Mục 1. Các mẫu điều động, bổ nhiệm, việc làm.
           Mục 2. Các mẫu tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp.
           Mục 3. Các mẫu đăng ký kinh doanh đầu tư.
           Mục 4. Các mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội nghị, hội thảo.
 
            Phần 4: CÁC MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT.
          Mục 1. Mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
           Mục 2. Mẫu hợp đồng về đất đai.
           Mục 3. Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản. 
          Mục 4. Mẫu hợp đồng về mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, phân phối hàng hóa.
           Mục 5. Mẫu hợp đồng về vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.
           Mục 6. Mẫu hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu.
           Mục 7. Mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu.
           Mục 8. Mẫu hợp đồng về hợp tác, liên doanh.
           Mục 9. Mẫu hợp đồng về dịch vụ.
           Mục 10. Mẫu hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác phẩm, bảo mật thông tin, cam kết không cạnh tranh, sử dụng phát minh.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 487 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Trong hoạt động kinh doanh, việc soạn thảo các mẫu đơn, biên bản, tờ trình… thường dùng, soạn thảo các bài diễn văn trong các dịp khai trương, khởi công, ngày thành lập công ty cũng như soạn thảo ký kết các hợp đồng thương mại, xuất khẩu… có vai trò hết sức quan trọng, và luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Văn bản soạn thảo là công cụ hiệu qủa thể hiện hình ảnh và uy tín của mỗi Lãnh đạo nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

           Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các doanh nghiệp có tài liệu về vấn đề nói trên, phục vụ cho công tác tìm hiểu và áp dụng đúng pháp luật, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh

Mẫu diễn văn, hợp đồng

Advertisements

Leave a comment

Filed under Mẫu diễn văn, hợp đồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s