MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2013


300 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

MẪU HỢP ĐỒNG

MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT

          Phần 1: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ TÀI TRỢ, BẢO TRỢ, BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM.
 
         Phần 2: MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC – HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.
          A. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước.
          B. Hợp đồng xuất nhập khẩu.
 
          Phần 3: MẪU HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
 
          Phần 4: MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.
 
          Phần 5: MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU.
 
          Phần 6: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.
          A. Mẫu hợp đồng về nhà ở.
          B. Mẫu hợp đồng về đất.
 
          Phần 7: MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ.
 
          Phần 8: MẪU HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM.
 
          Phần 9: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, GIẢNG DẠY, Y TẾ, BẢO HIỂM.
 
          Phần 10: MẪU VĂN BẢN VỀ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.
 
         Phần 11: MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÁC MẪU THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP CẦN DÙNG.
 
             Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 692 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 
            Giá: 385.000 đồng
Advertisements

Leave a comment

Filed under Mẫu diễn văn, hợp đồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s