LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH 2013-2014


LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH 2013-2014

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH
TIỀN LƯƠNG – CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP – BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT (Việt – Anh)
 

LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013

LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
Ngày 08 và  10 tháng 5 năm 2013. Chính phủ đã ban hành 05 nghị định mới Hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012. 05 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

         Ngày 14/5/2013 hai Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng cũng được Chính phủ ban hành: Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp & người lao động có được các tài liệu nói trên để tham khảo và áp dụng đúng pháp luật.

          Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 355.000 đồng

Advertisements

1 Comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn, Tăng lương, chính sách mới

One response to “LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG ANH 2013-2014

  1. Pingback: Mức lương tối thiểu vùng cho năm 2014 | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s