HƯỚNG DẪN VỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH VÀ CÁCH DÙNG CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH


HƯỚNG DẪN VỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH VÀ CÁCH DÙNG CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH.
          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
ngữ pháp tiếng anh trong kinh doanh

ngữ pháp tiếng anh trong kinh doanh

          Phần 1: GRAMMAR AND USAGE (NGỮ PHÁP VÀ CÁCH DÙNG).
          Bài học 1: Word (Từ).
          Bài học 2: How words in a sentence (Chức năng của từ trong câu).
          Bài học 3: Phrases (Cụm từ).
          Bài học 4: Clauses (Mệnh đề).
          Bài học 5: Sentences (Câu).
          Bài học 6: Agreement – Pronouns (Sự hòa hợp – Đại từ).
          Bài học 7: Agreement -subjects and verbs (Sự hòa hợp – Chủ ngữ và động từ).
        Bài học 8: Agreement – viewpoint, voice, tenses, mood (Sự hòa hợp – Quan điểm, thể, thì, cách).
          Bài học 9: Punctuation (Dấu chấm câu).
          Bài học 10: Spelling,word choice and capitalization (Chính tả, sự lựa chọn từ và cách viết hoa).
          Bài học 11: Other things that may raise eyebrows (Những vấn đề boăn khoăn khác).
         Bài học 12: Visuals (các sơ đồ trực quan) – Answers to quizzes (Đáp án cho các bài luyện tập).     
 
         Phần 2: HOW TO AVOID THE COMMON ERRORS IN ENGLISH (CÁCH TRÁNH CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH).
          Bài mở đầu: Pretest abd review (Kiểm tra trước và ôn tập).
          Bài học 1: Perplexing pronouns (Đại từ phức tạp).
          Bài học 2: Vexing verbs (Các động từ dễ nhầm lẫn).
          Bài học 3: Ambiguous agreements (Sự hòa hợp mơ hồ).
          Bài học 4: Mangled modifiers (Từ bổ nghĩa sai).
          Bài học 5: Problem prepositions (Các giới từ rắc rối).
          Bài học 6: Confused connections (Các từ nối gây nhầm lẫn).
          Bài học 7: Puzzling plurals (Các dạng số nhiều khó hiểu).
        Bài học 8: Mixing up words that sound the same (Các từ lẫn lộn có cách phát âm giống nhau).
        Bài học 9: Mixing up words that look the same (Các từ lẫn lộn trông có vẻ giống nhau).
         Bài học 10: Mixing up words whose meanings are related (Các từ lẫn lộn có nghiã liên quan).
          Bài học 11: Made up words (Từ sáng tạo).
          Bài học 12: Wasteful words and infelicities (Các từ lãng phí và không thích hợp).
          Bài học 13: Misprounced words (Các từ phát âm sai).
          Review tests: Các bài kiểm tra ôn tập.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 415 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

          Giá bìa: 325.000 đồng

  Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ nhân viên kinh doanh các doanh nghiệp có tài liệu tìm hiểu về ngữ pháp Tiếng Anh khi giao tiếp trong kinh doanh

Ngôn ngữ là món qùa vĩ đại  giúp phân biệt con người với những sinh vật khác. Nó phản ánh cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nhận thức, sự tôn kinh cũng như sự quan tâm của chúng ta khi giao tiếp người khác. Do đó, việc sử dụng đúng ngôn ngữ là rất quan trọng, đặc biệt là trong môi trường làm việc Quốc tế phải thường xuyên sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Song để sử dụng đúng ngôn ngữ thì điều đầu tiên đòi hỏi người sử dụng tiếng Anh phải nắm vững đó chính là vấn đề ngữ pháp. Có nắm vững các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh và cách dùng thì mới có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy, tạo ấn tượng tốt về chính bản thân người nói khi giao tiếp, nhất là những người đang làm nhân viên kinh doanh cho các công ty trong nước và nước ngoài.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Mẫu diễn văn, hợp đồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s