LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC(TIẾNG HOA) 2013


LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC(TIẾNG HOA) 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

luật lao động

luật lao động tiếng trung quốc 2013

         PHẦN I: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 – Có hiệu lực từ 01/5/2013).
 
          PHẦN II: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LƯƠNG, TRỢ CẤP 2012.
 
        PHẦN III: VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, KHEN THƯỞNG. 
 
          PHẦN IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM.
          PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.
 
          PHẦN VI: DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG.
 
          PHẦN VII: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ.
 
          PHẦN VIII: CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 443 trang.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s