BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM MỚI NHẤT NĂM 2013-2014


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP –TRỢ CẤP –BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM

Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT  

bộ luật lao động mới nhất 2013

bộ luật lao động mới nhất 2013

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :                                                        
Phần thứ nhất : Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành                                                                                
Phần thứ hai :Hệ thống thang bảng lương                                                                    
Phần thứ ba: Chính sách tiền lương ,phụ cấp trợ cấp                                              
Phần thứ tư:   Chế độ, bồi dưỡng ,nghỉ phép đối với công chức,viên chức,người lao động                                                                                                
Phần thứ năm :Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp      

 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013 về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013

Thông tư 52/2013/TT-BTC hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 03/05/2013

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành  01/03/2013

Thay đổi chế độ thai sản theo sách bộ luật lao động tiếng anh áp dụng 2013

Advertisements

2 Comments

Filed under Luật lao động-Công đoàn

2 responses to “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM MỚI NHẤT NĂM 2013-2014

  1. Pingback: cách tính lương làm thêm giờ 2014 | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

  2. Pingback: Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s