NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 2013-2014


NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI TỜ KHAI XUẤT NHẬP KHẨU MỚI 2013 – 2014
(Chứng nhận xuất xứ – Tạm nhập tái xuất – Thủ tục hải quan toàn tập
& biểu mẫu kê khai)
phan loai hang hoa

hướng dẫn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 13 phần chính sau:
 
          Phần 1: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU.
          Phần 2: HƯỚNG DẪN MỚI KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG TẠM NHẬP – TÁI XUẤT.
          Phần 3: HƯỚNG DẪN VỀ KHAI HẢI QUAN.
           Phần 4: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA XNK THƯƠNG MẠI.
           Phần 5: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA XNK TẠI CHỖ.
          Phần 6: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA GIA CÔNG.
          Phần 7: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA SẢN XUẤT XUẤT KHẨU.
          Phần 8: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA CHUYỂN CỬA KHẨU.
         Phần 9: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG DÁN TEM NHẬP KHẨU & DANH MỤC MẶT HÀNG PHẢI DÁN TEM NHẬP KHẨU.
          Phần 10: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG PHI MẬU DỊCH – QUÀ BIẾU.
          Phần 11: THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN.
          Phần 12: HƯỚNG DẪN VỀ KHU CHẾ XUẤT – DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT.
          Phần 13: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI DÀNH CHO LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 350.000 đồng

Sách biểu thuế

Sách kinh tế

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách biểu thuế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s