LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CỮNG CƠ NGHIỆP TRONG KINH DOANH


LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CỮNG CƠ NGHIỆP – CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÀM PHÁN HIỆU QỦA TRONG KINH DOANH
           Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
làm thế nào để giữ vững cơ nghiệp

làm thế nào để giữ vững cơ nghiệp

           Phần 1: PHƯƠNG PHÁP VƯỢT QUA NỀN KINH TẾ KHÓ KHĂN HIỆN TẠI.
          Chương 1. Đối diện với thực tế nền kinh tế khó khăn.
          Chương 2. Rèn luyện khả năng chịu đựng cho bản thân.
          Chương 3. Tìm kiếm nguyên nhân sâu xa của vấn đề.
          Chương 4. Trong một cuộc khủng hoảng thì tiền mặt là vua.
          Chương 5. Tính cạnh tranh trong một cuộc khủng hoảng.
          Chương 6. Cương vị lãnh đạo đối với nền kinh tế khó khăn.
        Chương 7. Đặt ra những mục tiêu doanh số thực tế và có sự tưởng thưởng thích đáng.
          Chương 8. Duy về tiền bạc.
          Chương 9. Định hướng lại từng bộ phận để ổn định Công ty.
          Chương 10. Tầm nhìn từ cương vị lãnh đạo.
 
          Phần 2: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU MỘT CÁCH HIỆU QỦA.
          Chương 11. Xây dựng thương hiệu.
          Chương 12. Xây dựng thương hiệu trên thông tin truyền thông.
 
           Phần 3: CÁCH ĐÀM PHÁN HIỆU QỦA ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG & NGOÀI NƯỚC
          Chương 13. Các chiến thuật và biện pháp phản công hiệu qủa.
         Chương 14. Những điều khoản có thể đàm phán hoặc những sự nhượng bộ có thể trao đổi.
          Chương 15. Các quy tắc để thực hiện nhượng bộ.
          Chương 16. Tìm kiếm những điều khoản có thể đàm phán.
          Chương 17. Xử lý tình trạng bế tắc.
          Chương 18. Những điều nên và không nên trong đàm phán.
          Chương 19. Tính quyết đoán chính là đem lại điều kỳ diệu
          Chương 20. Khả năng tự tổ chức và thăng tiến trong tương lai.
         Với nội dung trên và các bí quyết cụ thể được trình bày, từ cách đối diện với nền kinh tế khó khăn, tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề, đặt ra những mục tiêu doanh số thực tế, cho đến cách xây dựng thương hiệu trên thông tin truyền thông và những quy tắc để đàm phán hiệu quả. Hy vọng các chủ doanh nghiệp, các giám đốc công ty, và những người đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa công ty đi lên sẽ nhận thấy quyển sách này thật sự hữu ích để đọc, để học và để ứng dụng vào tình hình thực tế hiện nay, nhờ đó từng bước đưa công ty đi lên mặc cho những khó khăn và trở ngại trong thời kỳ này.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 440 trang.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s