CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH


CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
CÁC CHUẨN MỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ TRONG THỰC TẾ
(Luật quản lý thuế – Luật thuế thu nhập cá nhân Sửa đổi, bổ sung
tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII) (Việt – Anh).
chính sách thuế song ngữ 2013

chính sách thuế 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
          Phần 1: CÁC VĂN BẢN LUẬT THUẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI NHẤT (Việt – Anh).
 
          Phần 2: MỘT SỐ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN (Việt – Anh).
 
          Phần 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH.
 
          Phần 4: CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM.
 
         Phần 5: HỎI – ĐÁP VỀ QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ.
 
           Phần 6: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2013.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 418 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 

Giá: 325.000 đồn

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách biểu thuế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s