CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2013


BÍ QUYẾT ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP & CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2013
pháp luật mới áp dụng cho doanh nghiệp 2013

các chính sách pháp luật mới áp dụng cho doanh nghiệp 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
        Phần 1: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Các loại hình doanh nghiệp.
          Mục 2. Đăng ký kinh doanh.
          Phần 2: BÍ QUYẾT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Bí quyết quản lý doanh nghiệp.
          Mục 2. Tổ chức bộ máy doanh nghiệp.
          Mục 3. Thực hiện đạo đức trong kinh doanh.
        Phần 3: TOÀN VĂN LUẬT DOANH NGHIỆP & NHỮNG VĂN BẢN MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, THUẾ, QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NĂM 2013.
          Mục 1. Toàn văn luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn mới.
          Mục 2. Bộ luật lao động – Mức lương tối thiểu vùng.
          Mục 3. Thị trường chứng khoán & phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
          Mục 4. Thuế, phí và lệ phí.
          Mục 5. Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn kinh doanh.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam dù muốn hay không cũng đều phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh toàn diện trên thương trường. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp hiện nay muốn tồn tại và phát triển cần có định hướng chiến lược đúng đắn, bí quyết điều hành doanh nghiệp hiệu qủa, có những hiểu biết pháp lý nhất định… Hơn nữa để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu qủa và sức cạnh tranh trong giai đoạn mới. Thời gian qua nhiều văn bản pháp luật cũng được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành như: Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 Hướng dẫn việc thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp tổng công ty mẹ – công ty con…
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s