TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM tập 1


TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Tập 1)
          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
tra cứu tiêu chuẩn xây dựng

tra cứu tiêu chuẩn xây dựng

          Phần 1: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG.
          Phần 2: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THIẾT BỊ XÂY DỰNG.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 330.000 đồng / quyển

Advertisements

1 Comment

Filed under Sách xây dựng

One response to “TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM tập 1

  1. Pingback: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s