SỔ TAY HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH


SỔ TAY HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH – HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trong thời gian qua, cùng với qúa trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nguyên tắc và thông lệ kế toán Quốc tế, phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện, cũng như phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính trong doanh nghiệp và tài chính quốc gia.
Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
sổ tay kế toán 2014

sổ tay kế toán và các hướng dẫn

          Phần 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
          Phần 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
          Phần 3: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
          Phần 4: CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN.
          Phần 5: 300 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
         Nội dung quyển Sách trình bày tất cả những vấn đề cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là sơ đồ kế toán hướng dẫn thực hiện kế toán các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác; kế toán các khoản đầu tư vào theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa và kinh doanh dịch vụ. Các sơ đồ kế toán có giải thích nhằm cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất cho Kế toán trưởng, cán bộ kế toán… nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của Nhà nước.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Kế toán doanh nghiệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s