QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI,PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
            Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
nguyên tắc phân loại công trình xây dựng

nguyên tắc phân loại công trình xây dựng

         Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.
           Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
         Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VÈ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ VÀ DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
             Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 484 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
           Giá: 325.000 đồng / quyển
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s