Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất-định mức 1172


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần xây dựng – Mới nhất 2013)
Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

định mức 1172

định mức dự toán xây dựng công trình 2013

          Phần 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG.
          Phần 2: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT.
       Phần 3: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI.
          Phần 4: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG.
          Phần 5: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ.
          Phần 6: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ.
          Phần 7: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN.
          Phần 8: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ.
          Phần 9: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP.
          Phần 10: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC.
          Phần 11: CÁC CÔNG TÁC KHÁC.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 547 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
          Giá: 380.000 đồng
 Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

        Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…).
          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm công tác trong lĩnh vực xây dựng có tài liệu tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s