CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG


CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG
           Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
kiểm định chất lượng

công tác kiểm định đánh giá chứng nhận chất lượng xây dựng

          Phần 1: CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
          I. Những vấn đề chung.
          II. Các phương pháp thí nghiệm xác định cường độ bê tông kết cấu công trình.
          III. Công tác thí nghiệm xác định cường độ bê tông trên kết cấu công trình (18).
          IV. Quan trắc các biến dạng công trình (2,3,30).
          V. Kiểm tra chất lượng và sức chịu tải của cọc (12,13,14,15,29).
         VI. Kiểm định đánh giá chất lượng cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng đang thi công, sử dụng có nghi ngờ về chất lượng (1,3,18).
          VII. Kiểm định đánh giá tính trạng chất lượng công trình hiện hữu (17,19,21).
          VIII. Kiểm định công trình xây chen liền kề  trong đô thị (9,13,14,18).
          IX. Kiểm định công trình cao tầng (10,11,3,5,6).
          X. Bảo trì kết cấu bê tông cốt thép trong công trình xây dựng (3,16).
          Phần 2: VIỆC HỢP CHUẨN, HỢP QUY, PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT.
           I. Khái quát.
          II. Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
          III. Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.
           Phần 3: THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2008 – CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN.
           I. Những vấn đề chung (TCVN ISO 9001 : 2008)
          II. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 đối với doanh nghiệp/tổ chức (1,2,3,4,5,6,7).
          III. Công tác đanh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 : 2008 (1,2,3,4).
           Phần 4: NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
            Giá: 330.000 đồng
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s