NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN


NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013
nhằm giúp các cán bộ là chủ tài khoản, trưởng phòng kế hoạch – tài chính, kế toán trưởng và toàn bộ đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, sử dụng tài sản công nâng cao hơn nữa năng lực quản lý tài chính trong điều kiện mới, nhiệm vụ mới, nhằm đạt hiệu qủa cao nhất các nguồn lực tài chính. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013

hệ thống kế toán dành cho kế toán

năng lực quản lý tài chính và hệ thống thông tin dành cho kế toán trưởng đơn vị

            Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG.
           Mục 1. Hướng dẫn quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp.
           Mục 2. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
           Mục 3. Hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
           Mục 4. Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước trong đơn vị hành chính sự nghiệp.
          Phần 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          Phần 3: HẠCH TOÁN, QUYẾT TOÁN, QUẢN LÝ VỐN, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013.
          Phần 4: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THU, CHI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, KINH PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
            Phần 5: THANH TRA NGÀNH TÀI CHÍNH, THANH TRA QŨY TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
         Phần 6: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG.
          Phần 7: XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
         Phần 8: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI, TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
          Giá: 330.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s