HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc. Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 Sửa đổi Thông tư 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước…

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán TABMIS

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán TABMIS

Nhằm giúp các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng ngân sách và nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước kịp thời nắm bắt những vấn đề này. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
             Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
      Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
       Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
            Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).
           Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ CHẾ ĐỘ THU, CHI VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM.
           Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỂ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung theo các văn bản pháp quy mới nhất).
Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

THAM KHẢO THÊM SÁCH

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành những văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu như: Nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán TABMIS;… 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ về phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán; nội dung, kết cấu tài khoản; quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán ngân sách;…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS                                                      

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN                  

VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống biểu mẫu, nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;

Phần thứ hai. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán TABMIS;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn.

Liên Hệ mua sách: 0923212003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s