CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 325.000 đồng
Giá bán: 325.000 đồng

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

          Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM.
            Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung theo các văn bản pháp quy mới nhất).
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Pháp luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s